Tư liệu quý về Hát bội, đờn ca tài tử, cải lương ở Sài Gòn và Nam Kỳ
15:44
(Tổ Quốc) - Nghệ thuật sân khấu: Hát bội, đờn ca tài tử và cải lương ở Sài Gòn và Nam Kỳ cuối thế kỷ XIX đến 1945 trình bày một số sự kiện trong lĩnh vực văn hóa từ năm 1861 lúc người Pháp chiếm được Sài Gòn cho đến...
TIN MỚI NHẤT