Bịa đặt thông tin bôi nhọ lãnh đạo cấp cao: Âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch
11:17
(Tổ Quốc) - LTS: Thời gian qua, nhiều trang mạng xã hội đã đưa những thông tin nhằm xuyên tạc tình hình chính trị nội bộ của Việt Nam. Báo Điện tử Tổ Quốc thực hiện tuyến bài: Làm thế nào để chống nhiễu loạn thông tin xuyên tạc hiện nay
TIN MỚI NHẤT