• Đường dây nóng

    0243 9742817 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    0968933869

Hà Nội nâng cao chất lượng xây dựng các mô hình văn hóa đến năm 2020

Văn hoá 19/09/2019 14:56

(Tổ Quốc) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 17/9, triển khai nâng cao chất lượng xây dựng mô hình "Gia đình văn hoá", "Làng văn hoá", "Tổ dân phố văn hóa" trên địa bàn thành phố đến năm 2020.

le-hoi-vphuc-16-2

Ảnh minh họa/svhtt.hanoi.gov.vn

Theo đó, phấn đấu đến năm 2020, thành phố Hà Nội hoàn thành các chỉ tiêu: 88% số hộ được công nhận và giữ vững danh hiệu "Gia đình văn hóa"; 62% số thôn, làng được công nhận và giữ vững danh hiệu "Làng văn hoá"; 72% số tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa".

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên đây, nhiều biện pháp đã được UBND thành phố Hà Nội đề ra trong kế hoạch, trong đó nhấn mạnh: Đổi mới các hình thức tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tính cần thiết cũng như lợi ích thiết thực, những tác động lớn lao, lâu dài của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đối với sự phát triển của Thủ đô; Tuyên truyền, giáo dục cho mỗi công dân Hà Nội nhận thức và hành động theo các tiêu chí người Hà Nội thanh lịch, văn minh, có ý thức tôn trọng kỷ cương, pháp luật, xây dựng các quan hệ xã hội giàu tính nhân văn trên cơ sở phát huy những nét đẹp truyền thống, khẳng định những giá trị mới, có nếp sống, hành vi ứng xử văn hóa, thể hiện ở mọi nơi, mọi lúc, trong mọi lĩnh vực đời sống hằng ngày...

Ngoài các chính sách đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, các cấp, ngành trên địa bàn thành phố phải huy động được mọi tiềm năng của các tầng lớp nhân dân vào việc xây dựng các thiết chế văn hóa (Nhà văn hóa, sân thể thao, thư viện, tủ sách các thiết bị văn hóa...) và tổ chức các hoạt động văn hóa quần chúng ở cơ sở, đặc biệt là ở những khu vực gặp nhiều khó khăn về phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, chính quyền chăm lo trợ giúp cho nhu cầu sinh hoạt và hưởng thụ văn hóa của các tầng lớp nhân dân, thực hiện phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm".

Cùng với đó, thực hiện các hình thức phát động phong trào thi đua, tổ chức các hội thi để lôi cuốn mọi lực lượng trong xã hội tham gia thực hiện các nội dung phong trào. Phối hợp thống nhất quy trình, tiến độ tổ chức đăng ký, kiểm tra bình xét các mô hình văn hóa hằng năm. Các cấp công nhận các danh hiệu theo đúng tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục và thẩm quyền đã quy định. Tiến hành sơ kết, tổng kết theo từng thời kỳ; tổ chức tọa đàm, hội thảo, tập huấn, tham quan để rút kinh nghiệm và tìm các biện pháp triển khai cho thời gian kế tiếp.

Đồng thời, cần tổ chức biểu dương khen thưởng các gương điển hình xuất hiện trong quá trình thực hiện, đồng thời, phê phán đúng mực các biểu hiện gây tác động tiêu cực, xây dựng các chế tài xử lý những cá nhân, tập thể không thực hiện những nội dung phong trào./.

Anh Vũ (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ