• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội quy định không dạy thêm, học thêm đối với học sinh tiểu học

Giáo dục 15/07/2019 16:35

(Tổ Quốc) - Đây là một trong những nguyên tắc cơ bản về dạy thêm, học thêm trong công văn Sở GDĐT Hà Nội vừa gửi Trưởng Phòng GDĐT quận, huyện, thị xã và Hiệu trưởng các trường THPT tại Hà Nội.

Theo đó, Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu các Phòng GDĐT, các trường THPT thực hiện nghiêm túc, tuân thủ những nguyên tắc cơ bản về dạy thêm, học thêm. Cụ thể, không dạy thêm, học thêm đối với học sinh tiểu học; hoạt động dạy thêm, học thêm không áp dụng cho học sinh lớp 6, lớp 10 mới tuyển sinh trong thời gian trước khi khai giảng năm học mới vào ngày 05/9/2019.

Cùng đó, nội dung dạy thêm phải cụ thể hóa trong hồ sơ xin cấp phép dạy thêm, học thêm bao gồm: phân phối chương trình dạy thêm có nội dung chi tiết cùng xét duyệt của lãnh đạo nhà trường; Giáo án dạy thêm của giáo viên; Sổ theo dõi tiến trình, nhận xét về chất lượng bài dạy của giáo viên và kết quả tiếp thu kiến thức của học sinh trong hoạt động dạy thêm, học thêm.

Không xếp thời khóa biểu học thêm vào buổi học chính khóa hoặc giờ học tự chọn, số giờ học thêm trong ngày không vượt quá số giờ học chính khóa và không vượt quá 5 buổi/tuần.

Không tổ chức thi, kiểm tra học sinh đầu năm để xếp lớp học thêm. Giáo viên chủ nhiệm lớp căn cứ vào nguyện vọng học thêm của học sinh theo từng môn học và kết quả xếp loại học lực cuối năm hoặc cuối học kỳ của học sinh để xếp thành các nhóm báo cáo hiệu trưởng nhà trường để bố trí, sắp xếp các lớp học thêm đảm bảo học sinh trong cùng một lớp học thêm phải có học lực tương đương nhau.

Công tác thu, chi tiền dạy thêm, học thêm phải tuân thủ theo quy định, thực hiện thanh, quyết toán tiền học thêm theo đúng quy định hiện hành. Mức chi và tỷ lệ phân bổ chi phải được thông qua Hội đồng giáo dục trường và được quy định cụ thể trong Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của đơn vị.

1thi-giao-vien-day-gioi-15481439202171375998074

Ảnh minh họa

Các Phòng Giáo dục phổ thông, Phòng Giáo dục thường xuyên- chuyên nghiệp, tiếp nhận, thẩm định, cấp phép dạy thêm, học thêm trong trường trực thuộc, công khai danh sách các trường và các giáo viên tham gia dạy thêm trong trường lên Cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT.

Phòng GDĐT quản lý và cấp phép đối với các cá nhân, tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài trường có nội dung thuộc chương trình THCS, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể kiểm tra việc dạy thêm, học thêm của các tập thể và cá nhân theo quy định. Công khai danh sách các tập thể, cá nhân được cấp phép dạy thêm, học thêm lên Cổng thông tin điện tử của Phòng GDĐT.

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục có trách nhiệm quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm trong trường khi được cấp phép. Xử lý các vi phạm theo quy định. Giám sát hoạt động dạy thêm của cán bộ, giáo viên tham gia dạy thêm ngoài nhà trường; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý cán bộ, giáo viên dạy thêm trái quy định. Công khai danh sách giáo viên, học sinh tham gia dạy thêm, học thêm trong nhà trường lên website của đơn vị.

Ngoài ra, việc gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm phải được thực hiện trước khi giấy phép hết hạn 30 ngày. Đơn vị xin gia hạn hoặc xin cấp lại giấy phép phải hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.

Các trường trực thuộc Sở và các Phòng GDĐT định kỳ hoàn thành và gửi báo cáo công tác quản lý dạy thêm, học thêm cùng với báo cáo sơ kết học kỳ I và báo cáo kết thúc năm học.

Khánh Vân

NỔI BẬT TRANG CHỦ