• Đường dây nóng

    0243 9742817 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    0968933869

Hà Nội: Quy định Tiêu chuẩn các chức danh người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập

Giáo dục 10/07/2018 - 17:22

(Tổ Quốc) - Sở GDĐT Hà Nội vừa dự thảo Quy định Tiêu chuẩn chức danh người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở GDĐT Hà Nội để xin ý kiến đóng góp.

Cụ thể, Sở GDĐT Hà Nội xin ý kiến Dự thảo văn bản Quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở GDĐT.

Xuất phát từ thực tế, Sở được giao quản lý trực tiếp 120 đơn vị sự nghiệp công lập, tiêu chuẩn cán bộ để thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu hiện đang được thực hiện trên các văn bản ban hành từ nhiều thời điểm khác nhau và có những tiêu chuẩn chưa được cụ thể hóa, thêm vào đó, mỗi cấp học lại có những đặc thù riêng. Chính vì vậy nên cần thiết phải ban hành quy định tiêu chuẩn các chức danh người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở GDĐT Hà Nội để thống nhất và thuận lợi trong việc thực hiện triển khai.

Dự thảo Quy định này đưa ra các tiêu chuẩn đối với các chức danh về: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; Kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; Năng lực lãnh đạo, quản lý; Các điều kiện, tiêu chuẩn khác; Và tiêu chuẩn riêng cho các chức danh.

(Ảnh minh họa: vietnamnet)

Việc xây dựng Quy định Tiêu chuẩn chức danh người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở GDĐT Hà Nội cũng là nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Nội và có cơ sở trong việc đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý. Quy định sẽ là căn cứ để xem xét thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ tại các cơ quan, đơn vị. Căn cứ vào Quy định này, Sở chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc có kế hoạch bồi dưỡng, rèn luyện công chức, viên chức khi đề nghị bổ nhiệm đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định.

Theo kế hoạch, sau thời gian góp ý, Sở sẽ căn cứ vào các ý kiến gửi về để tổng hợp và trình UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định Quy định Tiêu chuẩn chức danh người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở GDĐT Hà Nội. Sau đó, Sở sẽ cho tổ chức thực hiện và triển khai tới các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở.

Dự kiến thời gian các Trưởng Phòng trực thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở gửi ý kiến góp ý về Sở GDĐT Hà Nội là từ nay (10/7/2018) tới ngày 15/7/2018.

Quỳnh Nga

NỔI BẬT TRANG CHỦ