• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hòa Bình ban hành kế hoạch phát triển kinh tế du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới

Du lịch 15/06/2019 06:26

(Tổ Quốc) - UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND về phát triển kinh tế du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Hòa Bình ban hành kế hoạch phát triển kinh tế du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Ảnh minh họa//cungphuot.info

Kế hoạch được xây dựng với mục đích đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm", Chương trình xây dựng nông thôn mới và đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Khai thác tiềm năng, phát triển ngành nghề nông thôn, chú trọng khôi phục, bảo tồn các làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch sinh thái; hướng đến phát triển mỗi làng một nghề; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, sản xuất sản phẩm của làng nghề, thúc đẩy phát triển sản xuất nông thôn. Đồng thời đầu tư hỗ trợ và huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng phát triển sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ về lĩnh vực du lịch có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh của mỗi địa phương theo chuỗi giá trị nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân.

Mục tiêu mà Kế hoạch hướng tới đó là thực hiện chuyển dịch cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn thông qua loại hình du lịch cộng đồng; du lịch sinh thái gắn với nông - lâm - ngư nghiệp có tiềm năng, lợi thế nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đến năm 2020, tập trung xây dựng 10 làng, bản DLCĐ; 12 sản phẩm hàng lưu niệm - nội thất - trang trí về lĩnh vực du lịch theo tiêu chuẩn bán hàng OCOP có giá trị về lịch sử văn hóa các dân tộc, cảnh quan thiên nhiên độc đáo, hấp dẫn; từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, hình thành, kết nối, mở rộng bán các nhóm sản phẩm giữa nội vùng, liên vùng và xuất khẩu.

Đến năm 2030, tập trung xây dựng 20 làng, bản du lịch cộng đồng; 30 sản phẩm hàng Lưu niệm - Nội thất - Trang trí về lĩnh vực du lịch theo tiêu chuẩn bán hàng OCOP có giá trị về lịch sử văn hóa các dân tộc, cảnh quan thiên nhiên độc đáo, hấp dẫn; từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, hình thành, kết nối mở rộng bán các nhóm sản phẩm giữa nội vùng, liên vùng và xuất khẩu.

Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển các loại hình du lịch nông thôn nhằm thu hút du khách, khai thác tiềm năng, lợi thế, đặc thù, độc đáo hướng vào chiều sâu và phát triển bền vững, Kế hoạch đề ra 05 nội dung trọng tâm, gồm: Tổ chức lựa chọn các điểm du lịch cộng đồng, các sản phẩm dịch vụ hiện có đáp ứng yêu cầu về chất lượng và số lượng mục tiêu đề ra; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với đào tạo nghề; Triển khai hỗ trợ xây dựng Nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch nông thôn, bán hàng OCOP; Triển khai hỗ trợ phát triển Nhóm sản phẩm Lưu niệm - Nội thất - Trang trí về lĩnh vực du lịch; Định kỳ đánh giá xếp hạng sản phẩm, dịch vụ du lịch theo tiêu chuẩn OCOP.

Để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể đối với các sở, ngành, đơn vị liên quan, trong đó Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố xây dựng, hướng dẫn, hỗ trợ và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo Nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch nông thôn, bán hàng OCOP và Nhóm sản phẩm Lưu niệm - Nội thất - Trang trí về lĩnh vực du lịch; Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị liên quan tư vấn về chuyên môn, hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các hộ, các đội văn nghệ, tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề cho các đơn vị quản lý, đơn vị lữ hành và các đối tượng tham gia phát triển du lịch nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức kinh tế, hộ gia đình xây dựng, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu; đăng ký mã số mã vạch, triển khai, giám sát việc thực hiện quy định về quản lý tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhằm xây dựng, quản lý, khai thác và phát triển thương hiệu trong lĩnh vực du lịch…./.

Anh Vũ

NỔI BẬT TRANG CHỦ