• Đường dây nóng

    0243 9742817 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    0968933869

Hoạt động kinh doanh của DN bị ảnh hưởng thế nào bởi Luật An ninh mạng?

Thời sự 20/06/2018 - 13:59

(Tổ Quốc) - Hiện có một số thông tin cho rằng, Luật An ninh mạng sẽ gây cản trở doanh nghiệp, tạo rào cản kinh doanh, tăng giấy phép con, làm tăng chi phí không cần thiết.

Trong 7 quy định liên quan tới trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng tại Luật An ninh mạng, không có quy định nào liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hoạt động khởi nghiệp, nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất thiết bị của doanh nghiệp.

Tại Luật An ninh mạng, doanh nghiệp được bảo vệ tốt hơn trước các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng như tung tin thất thiệt về sản phẩm, dịch vụ, cạnh tranh không lành mạnh, xâm phạm sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh, chiếm đoạt tài sản...

Trong 7 quy định liên quan tới trách
nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng tại
Luật An ninh mạng, không có quy định nào liên quan đến hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp, hoạt động khởi nghiệp, nhập khẩu, xuất khẩu, sản
xuất thiết bị của doanh nghiệp.

Tại
Luật An ninh mạng, doanh nghiệp được bảo vệ tốt hơn trước các hành vi
vi phạm pháp luật trên không gian mạng như tung tin thất thiệt về sản
phẩm, dịch vụ, cạnh tranh không lành mạnh, xâm phạm sở hữu trí tuệ, bí
mật kinh doanh, chiếm đoạt tài sản...

Bên
cạnh đó, các doanh nghiệp trong nước cũng sẽ bình đẳng với các doanh
nghiệp nước ngoài hơn. Hiện các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông
tin trong nước phải chịu nhiều ràng buộc pháp lý, từ đăng ký kinh
doanh, xin cấp phép dịch vụ, thanh tra, kiểm tra, thuế, kiểm duyệt  nội
dung... Trong khi các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ qua biên giới vào
Việt Nam không chịu bất ràng buộc nào. Điều 26 Luật An ninh mạng yêu cầu
một số doanh nghiệp nước ngoài phải có pháp nhân tại Việt Nam nếu cung
cấp dịch vụ tại Việt Nam. Điều này tuy không triệt để nhưng sẽ góp phần
tạo môi trường kinh doanh công bằng hơn.

Thêm
nữa, khi các doanh nghiệp nước ngoài theo Điều 26 đặt chi nhánh, văn
phòng đại diện, lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam đồng nghĩa với cơ hội việc
làm có thu nhập cao cho người Việt Nam. Các doanh nghiệp kinh doanh địa
ốc, văn phòng cho thuê, cung ứng nhân lực, cung cấp hạ tầng mạng, cung
cấp dịch vụ ưu trữ... cũng sẽ có những cơ hội kinh doanh mới.

Hiện
có một số thông tin cho rằng, Luật An ninh mạng sẽ gây cản trở doanh
nghiệp, tạo rào cản kinh doanh, tăng giấy phép con, làm tăng chi phí
không cần thiết. Đây là những thông tin hiểu chưa đúng về dự thảo Luật
An ninh mạng. Luật An ninh mạng không quy định hoạt động kinh doanh
thuần tuý nên không có quy định nào về giấy phép hay điều kiện kinh
doanh.

Ngoại trừ việc phối hợp với
các lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng xử lý các hành vi vi phạm
pháp luật trên không gian mạng và một số trách nhiệm được quy định cụ
thể trong Điều 41 liên quan tới cảnh báo, khắc phục, xử lý các hành vi
vi phạm pháp luật, các doanh nghiệp không phải chấp hành nghĩa vụ nào
khác đối với hoạt động kinh doanh của mình. Không có quy định nào về an
ninh mạng trong Luật An ninh mạng quy định về hoạt động thành lập doanh
nghiệp, khởi nghiệp, đầu tư, mua bán, kinh doanh của doanh nghiệp.

DN nào thuộc diện điều chỉnh của quy định lưu trữ dữ liệu trong nước?

Theo
Luật An ninh mạng, doanh nghiệp phải chịu điều chỉnh theo quy định trên
là những doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng
viễn thông, mạng internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng
tại Việt Nam có hoạt động thu thập, khai thác, phân tích, xử lý dữ liệu
người dùng Việt Nam.

Cần nhấn mạnh
rằng, quy định này không áp dụng đối với toàn bộ các doanh nghiệp mà là
những doanh nghiệp “cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông”, mạng
internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam,
nhưng phải kèm theo điều kiện có hoạt động thu thập, khai thác, phân
tích, xử lý dữ liệu người dùng Việt Nam. Quy định này là phù hợp với yêu
càu bảo vệ an ninh mạng hiện nay./.

Hà Giang

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ