• Đường dây nóng

    0243 9742817 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    0968933869

Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn hoá 08/11/2018 15:07

(Tổ Quốc) - Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, sáng 8/11, tại Đắk Lắk, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2018.
Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ảnh 1.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tham dự và chủ trì Hội nghị, có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải, đồng chí Phạm Huy Giang - Phó trưởng Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương; Về phía tỉnh Đắk Lắk, có đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Hà – Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh; Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ làm công tác Thi đua Khen thưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở VHTTDL, Sở VHTT và Sở Du lịch các tỉnh thành trong cả nước, các đồng chí được khen thưởng và các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Lê Khánh Hải nhấn mạnh: "Công tác thi đua, khen thưởng là một trong những nội dung quan trọng của quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL. Trong 2 năm qua, từ Hội nghị tại An Giang, với tinh thần đổi mới nội dung, phương thức tổ chức, các phong trào thi đua đã được triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; nội dung thi đua thiết thực với chủ đề "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả" đã có sức động viên to lớn đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành VHTTDL nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, góp phần tháo gỡ khó khăn, tồn tại, yếu kém hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng thể chế, văn bản quy phạm pháp luật của ngành. Công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định đã góp phần động viên, cổ vũ các tập thể, cá nhân tiên tiến xuất sắc trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình được dư luận xã hội ghi nhận".

Thứ trưởng Lê Khánh Hải cũng cho biết, trong thời gian qua, việc bố trí, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các đơn vị trong ngành luôn nhận được quan tâm của các cấp ủy Đảng và chính quyền. Đồng thời, Thứ trưởng cũng đề nghị, với tinh thần cầu thị, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, bên cạnh việc cập nhật văn bản mới, các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên làm công tác thi đua, khen thưởng tham dự Hội nghị triển khai tốt một số nội dung sau:

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, công tác thi đua, khen thưởng và các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của Bộ về công tác thi đua, khen thưởng; Tiếp tục phát động sâu rộng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn kết chặt chẽ với những nhiệm vụ trọng tâm của ngành, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng, Chính phủ góp phần ổn định và phát triển kinh tế-xã hội bền vững, tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thân của nhân dân.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, khắc phục các biểu hiện phô trương, hình thức, bệnh thành tích trong công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo các tập thể, cá nhân được tôn vinh, khen thưởng chính xác, có tác dụng nêu gương và giáo dục. Chú trọng sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm hàng năm và sau mỗi đợt thi đua; đánh giá đúng những kết quả đạt được, chỉ ra những mặt còn hạn chế để có biện pháp khắc phục.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời phát hiện để biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến nhằm tạo sức lan tỏa và làm theo trong toàn ngành và trong xã hội chuẩn bị một bước cho Đại hội Thi đua yêu nước của Ngành và toàn quốc năm 2020. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ở các Cụm, Khối thi đua. Ngoài ra, củng cố, kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng theo hướng tinh gọn, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Theo đó, tại Hội nghị, các đồng chí báo cáo viên làm công tác thi đua, khen thưởng tại Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương đã trực tiếp trao đổi truyền đạt thông tin một số chuyên đề gồm: Công tác sửa đổi Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91 của Chính phủ; Công tác Thi đua, Khen thưởng của Đảng và Nhà nước; Thông tin một số nội dung liên quan trong công tác thi đua khen thưởng của Ngành VHTTDL… Bên cạnh đó, các đại biểu cũng trao đổi thảo luận những mô hình hay cách làm sáng tạo trong quá trình triển khai phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng.

Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ảnh 3.

Khen thưởng cá nhân có nhiều thành tích trong thi đua, khen thưởng Ngành VHTTDL

Hội nghị được tổ chức nhằm cập nhật những văn bản mới của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong công tác thi đua, khen thưởng cho các đồng chí lãnh đạo, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của Ngành VHTTDL. Đây cũng là dịp để các đơn vị trong Ngành gặp gỡ giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình triển khai các phong trào thi đua yêu nước.

Lan Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ