• Đường dây nóng

    0243 9742817 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    0968933869

Hợp nhất nhiều cơ quan tại Yên Bái

Thời sự 19/06/2018 - 13:22

(Tổ Quốc) - Ngày 18/6, Thị ủy Nghĩa Lộ đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về việc hợp nhất nhiều cơ quan trên địa bàn.

Theo đó, kể từ ngày 1/7/2018, Ban Tổ chức Thị ủy và Phòng Nội vụ của Thị xã Nghĩa Lộ sẽ hợp nhất thành cơ quan Tổ chức Nội vụ. Cơ quan này có một thủ trưởng và 5 phó thủ trưởng.

Ủy ban kiểm tra Thị ủy và Phòng Thanh tra Thị xã sẽ được hợp nhất thành cơ quan Kiểm tra, thanh tra Thị xã Nghĩa Lộ. Cơ quan này có 1 thủ trưởng và 3 phó thủ trưởng.

Văn phòng Thị ủy và Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thị xã được hợp nhất thành Cơ quan Văn phòng cấp ủy – chính quyền. Cơ quan này có 1 chánh văn phòng và 5 phó chánh văn phòng.

Có một cơ quan được thành lập mới là Cơ quan tham mưu giúp việc chung cho khối MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội thị xã Nghĩa Lộ. Cơ quan này có 1 thủ trưởng và 6 phó thủ trưởng.

Thế Công (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ