Chia sẻ
(Tổ Quốc) - Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh vừa được công bố chiều nay.
[INFOGRAPHIC] Những con số biết nói từ kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh - Ảnh 1.

[INFOGRAPHIC] Những con số biết nói từ kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh - Ảnh 2.