Chia sẻ
(Tổ Quốc) - 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới
[Infographics]: Mưa, bão, giông, lốc cuốn bay 20.000 tỷ đồng trong năm 2018 - Ảnh 1.

Thu Thủy - Minh Trang
25/12/2018 14:13