• Đường dây nóng

    0243 9742817 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    0968933869

Kéo dài thời gian thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP

Sức khỏe 24/10/2016 22:31

(Tổ Quốc) -Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu xử lý sớm các kiến nghị, tạo điều kiện tối đa để Thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo đảm ATTP.


Thủ tướng Chính phủ đồng ý mở rộng mô hình và kéo dài thời gian thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP theo Quyết định 38/2015/QĐ-TTg ngày 9/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ đến tất cả các quận huyện, xã phường của Thành phố.

Về việc thành lập Sở ATTP, không thành lập Sở An toàn thực phẩm trực thuộc UBND thành phố. Thành phố thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý ATTP thuộc UBND thành phố nêu tại Thông báo 215/TB-VPCP ngày 3/8/2016 của Văn phòng Chính phủ.


NỔI BẬT TRANG CHỦ