Ngắm Bộ sưu tập của Danh họa Việt Nam vừa tạo kỷ lục mới trên sàn đấu giá quốc tế
19:56
(Tổ Quốc) -Trong phiên đấu giá ngày 26-27 tháng 5 của Nhà đấu giá danh tiếng Christie tổ chức tại Hồng Kông, tác phẩm của Danh họa Việt Nam -Nguyễn Phan Chánh đã xác lập kỷ lục mới về giá
TIN MỚI NHẤT