Hầu hết tên các nước trên thế giới đều có điều này, kể cả Việt Nam
16:02
(Tổ Quốc) - Một phát hiện thú vị liên quan đến cách đặt tên của 195 quốc gia trên thế giới.  
TIN MỚI NHẤT
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm