• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khánh Hòa không tổ chức Hội sách 2020 vì đại dich Covid-19

Văn hoá 14/03/2020 09:19

(Tổ Quốc) - Không tổ chức Hội sách 2020 vì đại dịch Covid-19; Triển khai phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) năm 2020; Hoãn tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2020 là những điểm tin văn hóa, thể thao nổi bật tại Khánh Hòa.
Khánh Hòa không tổ chức Hội sách 2020 vì đại dich Covid-19 - Ảnh 1.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra, Khánh Hòa quyết định không tổ chức Hội sách năm 2020. (nguồn: khanhhoa24h)

Không tổ chức Hội sách 2020 vì đại dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản về việc không tổ chức Hội sách tỉnh năm 2020.

Văn bản nêu rõ, để góp phần đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, hội sách tỉnh sẽ không được tổ chức như kế hoạch nhằm hạn chế việc tụ tập đông người. UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan và các doanh nghiệp tiếp tục có những hoạt động hưởng ứng ngày Sách Việt Nam bằng những việc làm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. 

Theo kế hoạch ban đầu, Hội sách tỉnh năm 2020 sẽ được tổ chức tại khu vực công viên Yến Phi (TP. Nha Trang) từ ngày 18 - 23/4. Đây là một trong những hoạt động chính hưởng ứng ngày Sách Việt Nam (21/4), ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4). 

Triển khai phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2020

UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Công văn số 2170/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH)   năm 2020.

Theo đó, trong năm 2020, phong trào TDĐKXDĐSVH đặt ra các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể như sau: 85% gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 70% thôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu thôn văn hóa, tổ dân phố văn hóa; 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 50% số xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 50% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 100% thôn có Nhà Văn hóa – Khu thể thao, từng bước đạt chuẩn theo quy định của Bộ VHTTDL.

Để đạt được các chỉ tiêu trên đây, các nhiệm vụ trọng tâm được triển khai gồm: Các cấp chính quyền, đoàn thể, Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và các Chương trình, Kế hoạch, Đề án được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt liên quan đến hoạt động Phong trào.

Khánh Hòa không tổ chức Hội sách 2020 vì đại dich Covid-19 - Ảnh 2.

Ảnh minh hoa. (Nguồn: baokhanhhoa.vn)

Xây dựng Chương trình, Kế hoạch, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm triển khai có hiệu quả Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 23/10/2014 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vũng đất nước".

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định của Trung ương và của Tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, các tiêu chuẩn, tiêu chí xây dựng danh hiệu văn hóa bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, từng địa phương; tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm và thực hiện thường xuyên, liên tục.

Rà soát, củng cố tổ chức, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị của hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao cơ sở nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, từng bước đạt chuẩn theo quy định của Bộ VHTTDL. Đồng thời tăng cường công tác xã hội hóa, vận động nhân dân đóng góp xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao với sự hỗ trợ của nhà nước để đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất triển khai phong trào, phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân và nhiệm vụ chính trị của địa phương…

Hoãn Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2020

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản số 2160/UBND-KGVX về việc đồng ý với đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao điều chỉnh thời gian tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020. 

Khánh Hòa không tổ chức Hội sách 2020 vì đại dich Covid-19 - Ảnh 3.

Theo đó, UBND tỉnh giao cho Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Chủ động xây dựng phương án điều chỉnh kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2020 vào thời điểm thích hợp. Được biết, trước diễn biến phức tạp dịch bệnh cách đây ít ngày Sở Văn hóa và Thể thao đã có văn bản đề xuất, tham mưu tỉnh tạm dừng tổ chức hoạt động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2020./.

Anh Vũ (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ