Doanh nghiệp du lịch tư nhân kiến nghị Thủ tướng 3 nội dung gì?
06:20
(Tổ Quốc) -Chuẩn bị cho hoạt động đối thoại với Thủ tướng, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7, Nhóm công tác về Du lịch của Diễn đàn Kinh tế tư nhân (VPSF) đã bàn thảo ba nội dung trọng tâm
TIN MỚI NHẤT