Trao đổi khách giữa Việt Nam- Đài Loan dự kiến đạt 1 triệu lượt trong năm 2017
09:59
(Tổ Quốc)- Trong 10 tháng đầu năm 2017, khách Đài Loan đến Việt Nam đạt trên 512,8 nghìn lượt, vượt hơn so với tổng số khách đến Việt Nam trong cả năm 2016. Dự kiến trong năm 2017, trao đổi khách hai bên đạt 1 triệu lượt. (Tổ Quốc)- Trong 10 tháng đầu năm 2017, khách Đài Loan đến Việt Nam đạt trên 512,8 nghìn...
TIN MỚI NHẤT
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm