Chính thức ban hành Chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2018- Hạ Long – Quảng Ninh
13:00
(Tổ Quốc)-Bộ VHTTDL vừa có Quyết định số 3432/QĐ-BVHTTDL ngày 12/9 về việc ban hành Chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2018- Hạ Long – Quảng Ninh. (Tổ Quốc)-Bộ VHTTDL vừa có Quyết định số 3432/QĐ-BVHTTDL ngày 12/9 về việc ban hành Chương trình tổ chức...
TIN MỚI NHẤT