Đề nghị tước giấy phép của DN sử dụng hướng dẫn viên nước ngoài

(Tổ Quốc)- Tổng cục Du lịch đề nghị các Sở Du lịch, Sở VHTTDL tước giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với các trường hợp DN sử dụng người nước ngoài để hướng dẫn cho khách du lịch.

Thứ Bảy, ngày 02/07/2016 - 06:56

Đây là một trong những nội dung của văn bản số 695/TCDL-LH ngày 30/6 do Tổng cục Du lịch gửi Sở Du lịch, Sở VHTTDL các tỉnh, thành về việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch.

Đề nghị tước giấy phép của DN sử dụng hướng dẫn viên nước ngoài - ảnh 1
Tổng cục Du lịch yêu cầu các Sở Du lịch, Sở VHTTDL các tỉnh thành tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh lữ hành và hoạt động hướng dẫn du lịch (Ảnh: Hoàng Thành)

Văn bản nêu rõ, kết quả kiểm tra hoạt động kinh doanh lữ hành tại một số địa phương trong thời gian vừa qua cho thấy có tình trạng một số doanh nghiệp không duy trì các điều kiện kinh doanh lữ hành trong suốt quá trình kinh doanh, sử dụng người không có thẻ hướng dẫn viên (HDV), người nước ngoài để hướng dẫn cho khách, vi phạm các quy định của Luật Du lịch, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dịch vụ và hình ảnh du lịch Việt Nam.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Tổng cục Du lịch yêu cầu Sở Du lịch, Sở VHTTDL các tỉnh/thành tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh lữ hành và hoạt động hướng dẫn du lịch, cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong lĩnh vực du lịch của các tổ chức và cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại Việt Nam.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, Tổng cục Du lịch yêu cầu Sở Du lịch, Sở VHTTDL các tỉnh/thành yêu cầu các doanh nghiệp (DN) kinh doanh lữ hành quốc tế phải sử dụng HDV du lịch quốc tế để hướng dẫn cho khách du lịch là người nước ngoài theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 50 Luật Du lịch.

Đối với các trường hợp DN vi phạm các quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 180/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch, đề nghị Sở Du lịch, Sở VHTTDL các tỉnh/thành báo cáo Tổng cục Du lịch để thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

Ngoài ra, thu hồi thẻ HDV du lịch đối với các trường hợp hướng dẫn viên vi phạm một trong những nội dung quy định tại Điều 77 Luật Du lịch.

Đối với các trường hợp DN sử dụng người nước ngoài để hướng dẫn cho khách du lịch, đề nghị Sở Du lịch, Sở VHTTDL tước giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế từ 6-12 tháng theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 42 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Bên cạnh đó, để tăng cường hiệu quả công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, Tổng cục Du lịch yêu cầu Sở Du lịch, Sở VHTTDL các tỉnh/thành làm việc với các hiệp hội, câu lạc bộ lữ hành, hướng dẫn viên du lịch, phổ biến các quy định của pháp luật hiện hành về kinh doanh lữ hành và hướng dẫn du lịch. Đề nghị các hiệp hội, câu lạc bộ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật, không để các tổ chức, cá nhân nước ngoài lợi dụng, trục lợi bất chính.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an, cơ quan chức năng của ngành lao động, thương binh và xã hội tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý các lao động nước ngoài hành nghề trái phép trên địa bàn.

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở dịch vụ phục vụ khách du lịch; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về việc niêm yết giá cả, sử dụng tiền đồng trong giao dịch mua bán; khuyến khích các cơ sở dịch vụ đăng ký trở thành cơ sở dịch vụ đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.

Tổng cục Du lịch yêu cầu Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành khẩn trưởng triển khai thực hiện, gửi báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra về Tổng cục Du lịch trước ngày 30/8/2016./.

Lâm Minh

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm