Đến năm 2025, ASEAN sẽ là điểm đến du lịch chất lượng
Thứ Tư, ngày 30/03/2016 - 16:41

(Tổ Quốc)- Đây là định hướng của Chiến lược Du lịch ASEAN 2016-2025 (ASTP) vừa được Tổng cục Du lịch phổ biến.

Nhằm nâng cao nhận thức về cơ hội và thách thức đối với ngành Du lịch Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, sáng 30/3, Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL) đã tổ chức “Hội nghị Phổ biến Chiến lược Du lịch ASEAN giai đoạn 2016-2025 và các nội dung liên quan đến hội nhập” với sự hỗ trợ kỹ thuật của Dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội” (Dự án EU-ESRT do liên minh châu Âu tài trợ).

Vào tháng 01/2016, tại Din đàn Du lch ASEAN (ATF) được t chc ti Philippines, Chiến lược Du lch ASEAN 2016-2025 (ATSP) đã được các B trưởng Du lch ASEAN chính thức công b. Theo chiến lược, tm nhìn cho ngành du lch ASEAN trong thp k tiếp theo đến năm 2025 là: "Đến năm 2025, ASEAN s là mt đim đến du lch cht lượng, cung cp tri nghim v mt ASEAN đa dng và đc đáo, vi cam kết phát trin du lch có trách nhiệm, bn vng, toàn din và cân bng, đ góp phn đáng k vào s thnh vượng v kinh tế - xã hi ca người dân ASEAN".

Đến năm 2025, ASEAN sẽ là điểm đến du lịch chất lượng - ảnh 1
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu phát biểu tại Hội nghị

Để hin thc hóa tm nhìn này, Chiến lược xác đnh hai đnh hướng chính là “tăng cường năng lc cnh tranh ca ASEAN như một đim đến du lch duy nht” và “đm bo tính bn vng và toàn din ca Du lch ASEAN”.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết, để hướng tới Cộng đồng kinh tế AEC, Chiến lược Du lịch ASEAN 2016-2025 đã tập trung phát triển du lịch ASEAN theo định hướng phát huy những giá trị độc đáo và đa dạng của từng nước thành viên nhưng vẫn đảm bảo tính trách nhiệm, bền vững và cân bằng.

“Chúng tôi hy vọng rằng đây sẽ là một diễn đàn để các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách, các hiệp hội, chuyên gia trong và ngoài nước và cộng đồng doanh nghiệp, người lao động chia sẻ những thông tin, kinh nghiệm, nhìn nhận cơ hội, khó khăn, thách thức trong quá trình Việt Nam hội nhập. Từ đó, hỗ trợ các doanh nghiệp nhận thức đầy đủ về con đường hội nhập, chủ động xây dựng kế hoạch, chiến lược hoạt động phù hợp và hiệu quả nhằm tận dụng cơ hội cũng và vượt qua những khó khăn, thách thức trong thời gian tới” - Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu bày tỏ.

Tại Hội nghị, ông Trần Phú Cường - Vụ phó Vụ Hợp tác Quốc tế đã giới thiệu Chiến lược Du lịch ASEAN giai đoạn 2016-2025 và Đề án tăng cường hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN trong lĩnh vực Du lịch, đồng thời và cập nhật tình hình triển khai Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về nghề du lịch trong ASEAN.

Theo Chiến lược này, nếu các chương trình và dự án chiến lược được thc hin và cung cp đy đ ngun lc thì dự kiến đến năm 2025: Đóng góp vào GDP ca ngành Du lch ASEAN s tăng t 12% đến 15%; Thị phn ngành Du lch trong tng cơ cấu vic làm s tăng t 3,7% đến 7%; Chi tiêu bình quân trên đầu người ca khách du lch quc tế s tăng t 877 USD lên 1.500 USD; ng đ dài lưu trú trung bình của khách du lch quc tế t 6,3 đêm đến 8 đêm; Số lượng các cơ sở lưu trú sẽ tăng t 0,51 cơ sở trên 100 đu người trong khi ASEAN đến 0,6 cơ sở trên 100 đu người; Số lượng người được cp chng ch các tiêu chun du lch ASEAN s tăng 86 - 300 người; Số lượng các bin pháp thc hin d án chui giá tr du lch cng đng s tăng t 43 đến hơn 300…

Đến năm 2025, ASEAN sẽ là điểm đến du lịch chất lượng - ảnh 2
Hội nghị là diễn đàn để các doanh nghiệp, chuyên gia du lịch chia sẻ những thông tin, kinh nghiệm, nhìn nhận cơ hội, khó khăn, thách thức trong quá trình Việt Nam hội nhập

Phát biểu tại hi ngh, ông Vũ Quc Trí, Giám đc D án EU-ESRT đã trình bày v nhng h tr ca D án EU-ESRT trong tiến trình hi nhp ASEAN ca Du lch Vit Nam. Để tăng cường năng lc cạnh tranh du lịch qua marketing và qung bá xúc tiến, D án đã trin khai các hot đng bao gm phát trin sn phm, qun lý đim đến, phát trin ngun nhân lc, sa đi lut du lch, hình thành Hi đng Tư vấn Du lch và các đóng góp ca hi đng, trin khai Thỏa thun tha nhn ln nhau v ngh Du lch (MRA) và hi nhp ASEAN. Để giúp ngành du lch phát trin bn vng và toàn din, D án cũng đã trin khai các hot đng thc hành nguyên tc du lch có trách nhim ti Vit Nam, nâng cao s tham gia ca cng đng trong việc thay đi môi trường và khí hu.

Theo ý kiến tư vấn ca các chuyên gia D án EU-ESRT, thách thc đi vi vic hi nhp ASEAN ca Du lch Vit Nam là phn ln doanh nghip chưa nhận thc đy đ, thm chí còn ch quan, thiếu s chun b và chưa sẵn sàng v năng lc đ hi nhp. Bên cnh đó, s chm tr do chuyn đi cơ chế qun lý nhà nước v đào to ngh theo Lut vic làm cũng như hạn chế trong vic tìm được s đng thun gia các B, Ngành liên quan đã gây cn tr đáng k đi vi ngành Du lch.

Do đó, để khc phc nhng hn chế trên, D án EU-ESRT đ xut tiếp tc ph biến và s dng tài liu “Hướng dn xây dng chính sách du lch có trách nhim” như một nn tng cơ bản đ biến Vit Nam tr thành mt đim đến hp dn, thú v, t đó thu hút thêm nhiều du khách. Mt khác, cn đy mnh thc hin Thỏa thun tha nhn ln nhau v ngh du lch trong ASEAN (MRA-TP) và Tiêu chun Ngh Du lch Vit Nam (VTOS), đm bo nhân lc du lch Vit Nam chuyên nghip, có k năng đ cung cấp dch v có tiêu chun quc tế đáp ng được nhu cu ca du khách.

Hội thảo cũng ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp du lịch xung quanh những vấn đề của Chiến lược, việc triển khai Thỏa thuận MRA-TP cũng như những thuận lợi, vướng mắc và thách thức khi du lịch Việt Nam hội nhập ASEAN. Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu nhận định, những trao đổi, đóng góp của đại biểu sẽ là tiền đề đề cơ quan quản lý Nhà nước xây dựng các chính sách hỗ trợ phù hợp để du lịch Việt Nam tăng tính cạnh tranh và hội nhập thực sự, mang lại lợi ích cho các đối tượng liên quan./.

Lâm Minh

 

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm