Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu du lịch hồ Tuyền Lâm
Thứ Năm, ngày 19/05/2016 - 16:39

Bộ VHTTDL thỏa thuận Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu lịch hồ Tuyền Lâm đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu du lịch hồ Tuyền Lâm - ảnh 1
Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt (ảnh bestprice)

Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng lưu ý một số vấn đề sau:

Để hoàn thiện hồ sơ trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, cần bổ sung một số nội dung sau: Thuyết minh, làm rõ và thống nhất diện tích khu vực khoanh vùng bảo vệ I của danh lam thắng cảnh Hồ Tuyền Lâm; bổ sung các dự án tôn tạo cảnh quan, bảo tồn di tích trong khu vực điều chỉnh quy hoạch phù hợp với nội dung đánh giá tài nguyên lịch sử, khảo cổ đã được nêu trong hồ sơ; bổ sung một số căn cứ pháp lý, bao gồm: Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14.6.2015; Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22.01.2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tong thế phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; cần nêu rõ: Khu du lịch hồ Tuyền Lâm là 01 trong 47 khu du lịch trọng điểm, có tiềm năng trở thành Khu du lịch quốc gia theo Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22.01.2013 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, định hướng điều chỉnh Quy hoạch chung khu du lịch đảm bảo sự phù hợp với Chiến lược, Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Tây Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; bổ sung việc đánh giá hiệu quả đầu tư của các dự án đang hiện hữu trong khu du lịch để có cơ sở tính toán kỹ hơn tổng vốn đầu tư và xác định phân kỳ đầu tư phù hợp với các nguồn lực nhằm tránh lãng phí và đạt hiệu quả cao hơn.

Trong quá trình triển khai thực hiện nội dung điều chỉnh Quy hoạch, việc xây dựng công trình (như cầu, đường, bến thuyền, sân bãi, khách sạn, nhà hàng...), Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cần chỉ đạo các cơ quan chức năng lập hồ sơ thiết kế, gửi đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định theo quy định hiện hành về di sản văn hóa.

(Cổng TTĐT)

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm