Triển khai thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
08:59
(Tổ Quốc) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
TIN MỚI NHẤT