62.505 hồ sơ được giải quyết qua Cơ chế một cửa quốc gia
Thứ Ba, ngày 10/05/2016 - 06:39

Lĩnh vực cảng biển có số lượng DN, thủ tục thực hiện nhiều nhất với 5.813 doanh nghiệp và tổng số 37.286 hồ sơ.

Theo Tổng cục Hải quan- Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), cập nhật đến trung tuần tháng 4, cả nước có 62.505 hồ sơ được giải quyết qua NSW. Trong đó, lĩnh vực cảng biển có số lượng DN, thủ tục thực hiện nhiều nhất với 5.813 doanh nghiệp và tổng số 37.286 hồ sơ.

Đến nay, có 30 thủ tục hành chính của 8 bộ (chưa tính thủ tục trong lĩnh vực của Bộ Tài chính) thực hiện NSW.

Liên quan đến thực hiện NSW, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với cơ quan chức năng hoàn thiện dự thảo trình Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo “Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi thông qua Cơ chế một cửa quốc gia”.

Ban hành Thông tư liên tịch số 64/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 25-4-2016 giữa Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện NSW đối với thủ tục thẩm định nội dung đồ chơi trẻ em nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đồng thời hoàn thành thẩm định dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện NSW với Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng đang lấy ý kiến các bộ, ngành về dự thảo Kế hoạch thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Đối với thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Chính phủ đang lấy ý kiến các thành viên về việc phê duyệt Nghị định thư về Khung pháp lý triển khai ASW.

Ngoài ra, các nước đang tiếp tục tiến hành thử nghiệm trao đổi dữ liệu và chuẩn bị sẵn sàng để triển khai chính thức NSW sau khi Nghị định thư về Khung pháp lý được phê duyệt.

Đến nay, đã có Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore tiến hành kết nối kỹ thuật ASW.

(Hải quan online)

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm