Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trả lương sai gần 50 tỷ đồng
Thứ Hai, ngày 04/04/2016 - 22:46
Chi sai mua 3,2 tỷ đồng mua cặp, vali công vụ, chi sai 3,9 tỷ đồng để mua lọ hoa, rồi trả lương sai gần 50 tỷ đồng...

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành số 667 về việc Thông báo kết luận Thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, từ năm 2011-2013, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam còn vi phạm trong việc xây dựng đơn giá tiền lương và trích lập quỹ lương không đúng quy định trong việc tính các thông số, chỉ tiêu lao động định biên... dẫn đến làm sai tăng quỹ lương, quỹ khen thưởng và phúc lợi trong 3 năm trên 48 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ còn phát hiện đơn vị này chi lương tăng thêm và thưởng năm 2010 cho 2 thành viên HĐQT chuyên trách bị xử lý kỷ luật sai quy định trên 785 triệu đồng, chi vượt tổng quỹ lương của HĐQT năm 2010 cho 2 thành viên chuyên trách 44,3 triệu đồng.

Ban hành quy chế khen thưởng nhưng không quy định mức chi khen thưởng. Trích lập quỹ khen thưởng HĐQT vượt mức 3 tháng lương thực tế của HĐQT là 533 triệu đồng.

Chi thưởng danh hiệu cho tập thể, cá nhân vượt mức quy định 7,1 tỷ đồng; chi thưởng ngoài ngành năm 2013 cho các cá nhân, tập thể vào các ngày lễ, tết âm lịch số tiền 2,1 tỷ đồng không đầy đủ chứng từ, không ký nhận tiền theo quy định.

Không những vậy, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam còn cho thuê trụ sở Chi nhánh khu vực Đông Bắc Bộ mà không thực hiện đấu giá là sai quy định. Chưa hạch toán đầy đủ, kịp thời đối với một số khoản phải thu số tiền là 816 triệu đồng.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ, trong quản lý xây dựng cơ bản, việc đầu tư công trình trụ sở làm việc của Bản hiểm tiền gửi Việt Nam chi nhánh khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên được Thanh tra Chính phủ cho rằng có sai phạm khá nghiêm trọng.

Tiền sai phạm về tư vấn thiết kế làm tăng giá trị công trình thêm trên 2,2 tỷ đồng. Chi tiền tạm ứng nhưng nhà thầu không dùng vào thi công nên bị chiếm dụng vốn trên 14,5 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Chính phủ và Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Lao động và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân và tập thể liên quan đến các vi phạm gắn với từng thời điểm nếu trong kết luận.

Về số tiền trên 48 tỷ đồng đơn vị này đã trích và chi quỹ lương, quỹ khen thưởng và phúc lợi trong 3 năm (2011-2013) cho người lao động sai quy định, Thanh tra Chính phủ kiến nghị không xử lý thu hồi, không trừ vào quỹ lương, quỹ khen thưởng các năm liền kề nhưng phải kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân có liên quan và không được tái phạm.

Với số tiền 18,5 tỷ đồng đã trích quỹ lương, quỹ khen thưởng và phúc lợi sai do xây dựng lao động định biên để tính đơn giá tiền lương không đúng quy định.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Chính phủ và Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Lao động và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân và tập thể liên quan đến các vi phạm gắn với từng thời điểm nếu trong kết luận.

 
Theo Báo Pháp luật VN
Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm