CPH: “Bắt buộc phải niêm yết khi đủ điều kiện”
Thứ Sáu, ngày 27/03/2015 - 05:42

(Toquoc)-Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp đánh giá tình hình tái cơ cấu DNNN trong quý I.

Theo kế hoạch năm 2015 cả nước cần phải hoàn thành cổ phần hóa 289 doanh nghiệp nhà nước. Tất cả các doanh nghiệp này đều đã thành lập ban chỉ đạo, trong đó trên 200 doanh nghiệp đang tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp, 81 doanh nghiệp đã có quyết định công bố giá trị doanh nghiệp và 29 doanh nghiệp đã cổ phần hóa.

Cả nước đã thoái được gần 5.000 tỷ đồng vốn nhà nước nhưng tổng thu về đã lên tới gần 7.000 tỷ đồng. Trong đó lĩnh vực bất động sản chiếm 45% tổng thu từ thoái vốn.

Đáng chú ý, số doanh nghiệp thực hiện đấu giá cổ phần hóa và thoái vốn qua hai Sở giao dịch chứng khoán trong năm ngoái cao gấp 1,4 lần so với cả ba năm trước.

CPH: “Bắt buộc phải niêm yết khi đủ điều kiện” - ảnh 1
Việc cổ phần hóa phải gắn liền với việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán

Đến nay đã có 23 Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế trình phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước theo tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Thủ tướng đã phê duyệt 19 phương án, trong đó bổ sung 106 doanh nghiệp cổ phần hóa năm 2015 và 109 doanh nghiệp cổ phần hóa giai đoạn 2016-2020.

Tại cuộc họp, các bộ, ngành, địa phương và các tập đoàn kinh tế cũng đã đề xuất hướng xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoàn nhập các khoản dự phòng vào vốn nhà nước; xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa; xác định giá trị các khoản đầu tư dài hạn; giá trị tiềm năng, tài sản đã hết khấu hao; định giá lại các khoản đầu tư tài chính tại thời điểm chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần; xác định giá cổ phiếu bán cho người lao động…cũng như quy trình thẩm định sắp xếp công ty nông, lâm nghiệp còn chậm.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước vẫn còn nhiều tồn tại, mà hạn chế lớn nhất là hiệu quả chưa tương xứng với tiềm năng, nguồn lực về tài sản và vốn; một số doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả và thua lỗ; năng suất lao động trong doanh nghiệp nhà nước thấp. Việc tiến hành cổ phần hóa vẫn còn chậm và vẫn còn nhiều doanh nghiệp nhà nước không cần giữ cổ phần chi phối hoặc không cần nắm giữ cổ phần.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu “trong 9 tháng còn lại của năm 2015 phải hoàn thành cổ phần hóa 289 doanh nghiệp nhà nước theo kế hoạch”.

Thủ tướng cũng yêu cầu không chỉ cổ phần 289 doanh nghiệp là xong mà các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát bổ sung danh mục các doanh nghiệp nhà nước cần cổ phần hóa cho giai đoạn 5 năm tới.

Thủ tướng cũng lưu ý việc cổ phần hóa phải gắn liền với việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

“Bắt buộc phải niêm yết khi đủ điều kiện” - Thủ tướng dứt khoát.

Thủ tướng giao Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp để xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, đồng thời chủ trì họp với các bộ, ngành liên quan có biện pháp giải quyết kịp thời các vướng mắc nảy sinh trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước./.

M.Đức

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại

Đường dây nóng: 043 9742817