Điều tra doanh nghiệp 31 Tập đoàn, Tổng công ty
Thứ Hai, ngày 28/03/2016 - 16:28

(Toquoc)-Cuộc điều tra này được tiến hành đối với 31 Tập đoàn, Tổng công ty có hoạt động hạch toán toàn ngành thuộc các lĩnh vực bưu chính…

Thông tin từ Tổng cục Thống kê vừa cho biết, Tổng cục đang bắt đầu tiến hành cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2016 nhằm thu thập thông tin đánh giá mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp trong hội nhập quốc tế.

Đối tượng và đơn vị điều tra bao gồm các doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập được thành lập và chịu sự điều tiết bởi Luật Doanh nghiệp, các hợp tác xã và các doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập được thành lập, chịu sự điều tiết bởi các Luật chuyên ngành như Luật Bảo hiểm, Luật Chứng khoán… hoạt động sản xuất kinh doanh trước thời điểm 01/01/2016 và hiện đang tồn tại; các cơ sở trực thuộc doanh nghiệp.

Cuộc điều tra này cũng được tiến hành đối với 31 Tập đoàn, Tổng công ty có hoạt động hạch toán toàn ngành thuộc các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, điện lực, bảo hiểm, hàng không, đường sắt, ngân hàng có nhiều đơn vị chi nhánh đóng trên phạm vi cả nước…

Nội dung điều tra bao gồm thông tin về lao động và thu nhập của người lao động, các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh như tài sản và nguồn vốn, kết quả sản xuất kinh doanh, thuế và các khoản nộp ngân sách, vốn đầu tư, tình hình sử dụng công nghệ, máy móc thiết bị sản xuất, công nghệ thông tin và truyền thông; cơ cấu đầu vào/đầu ra và quan hệ với nhà cung cấp, khách hàng...

Cuộc điều tra được tiến hành từ tháng 3/2016. Dự kiến, đến tháng 11/2016 sẽ phổ biến kết quả tổng hợp nhanh và đến tháng 12/2016 sẽ phổ biến kết quả đầy đủ điều tra doanh nghiệp./.

Quỳnh Anh (Tổng hợp)

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm