Dừng thí điểm bảo hiểm đối với tôm, cá
Thứ Ba, ngày 20/10/2015 - 06:18

(Toquoc) - Bộ Tài chính vừa trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất dừng thí điểm bảo hiểm đối với tôm, cá.

Bộ Tài chính cho biết, đề xuất trên đã được thông qua.

Theo đó, chương trình thí điểm bảo hiểm đối với cây lúa, vật nuôi như trâu, bò sẽ được Nhà nước tiếp tục triển khai và dừng triển khai bảo hiểm đối với tôm, cá.

Mức hỗ trợ phí bảo hiểm dự kiến sẽ như quy định trước đây, tức là hỗ trợ 100% phí bảo hiểm cho hộ nông dân, người nghèo, còn đối với hộ cận nghèo, người cận nghèo thì nhà nước sẽ hỗ trợ 90% phí bảo hiểm. Thời gian tham gia từ năm 2015 đến hết năm 2017.

Theo Bộ Tài chính, sau ba năm triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp (2011-2013), đã có hơn 305 nghìn hộ nông dân, tổ chức sản xuất nông nghiệp tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp.

Trong đó, hơn 236 nghìn hộ nông dân tham gia bảo hiểm với cây lúa, 60 nghìn hộ tham gia bảo hiểm đối với vật nuôi và chỉ có 7.500 hộ tham gia bảo hiểm đối với thủy sản.

Tổng giá trị được bảo hiểm là 7.747 tỷ đồng, trong đó riêng bảo hiểm thủy sản có số hộ tham gia ít nhưng số tiền được bảo hiểm là 2.883,7 tỷ đồng, chiếm tới 27% tổng giá trị được bảo hiểm.

Số tiền bồi thường 712 tỷ đồng và doanh thu phí bảo hiểm đạt 394 tỷ đồng.

Các chuyên gia cho rằng, những rủi ro khó lường trong sản xuất nông nghiệp, nhất là rủi ro thiên tai, dịch bệnh... đã và đang làm đời sống của người nông dân bấp bênh, việc tiếp tục thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp là vô cùng cần thiết, góp phần đảm bảo đời sống của người nông dân, đảm bảo an sinh xã hội./.

Quỳnh Anh

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm