Petrolimex sẽ chi hơn 7,6 tỷ đồng trả lương cho lãnh đạo
Thứ Bảy, ngày 25/06/2016 - 07:28

(Tổ Quốc)-Tính bình quân mỗi thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Tập đoàn Petrolimex sẽ nhận khoảng 586 triệu đồng.

Ngày 23/6, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016. Trong đó đáng chú ý là việc chi trả tiền thù lao cho ban lãnh đạo Tập đoàn.

Theo báo cáo năm 2015 của Ban lãnh đạo tập đoàn, Petrolimex đã không hoàn thành kế hoạch về doanh thu nhưng tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất lại vượt gần 53% kế hoạch, đạt 3.748 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 dự kiến là 15,9%, gấp đôi kế hoạch đề ra (trong đó, trả cổ tức bằng tiền mặt là 15% và trả tiếp 6% cho cổ đông khi hoàn lại cổ phiếu quỹ). Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 3.138 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận của tập đoàn là 2.801 tỷ đồng.

Petrolimex sẽ chi hơn 7,6 tỷ đồng trả lương cho lãnh đạo - ảnh 1

ĐHĐCĐ Petrolimex - Ảnh: bizlive.vn

Theo đó, Nghị quyết đã thông qua tổng quỹ tiền lương và thù lao của hội đồng năm 2015 là hơn 3,7 tỷ đồng; tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2015 gần 2,3 tỷ đồng, bằng 93,87% quỹ tiền lương được thông qua do có một thành viên nghỉ hưu. 

Như vậy, năm 2015 Petrolimex dành khoảng 6 tỷ đồng để trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, tương đương bình quân 462 triệu đồng một người.

Nghị quyết cũng thông qua việc chi trả thù lao năm 2016. Theo đó, Petrolimex thông qua phương án trả lương, thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 là hơn 7,6 tỷ đồng (trong đó gần 4,9 tỷ đồng là tiền lương, thù lao chi trả cho thành viên HĐQT và gần 2,8 tỷ đồng cho Ban kiểm soát). 

Như vậy, với phương án chi trả này, tính bình quân mỗi thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Tập đoàn Petrolimex (gồm 13 người) sẽ nhận khoảng 586 triệu đồng.

Ngoài ra, Petrolimex cũng thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Theo đó, trong năm nay, Petrolimex đặt mục tiêu tổng sản lượng xăng dầu xuất bán là 10,9 triệu m3; doanh thu hợp nhất 134.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 3.968 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận công ty mẹ là 1.524 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông tối thiểu là 8%.

Thủy Bích (tổng hợp)

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm