SCIC phải là tấm gương trong sử dụng vốn nhà nước
Thứ Ba, ngày 26/04/2016 - 13:42
(Tổ Quốc)- Sáng 26/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã làm việc với Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Trong hơn 10 năm qua, hoạt động đầu tư, kinh doanh của SCIC đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, SCIC cần thực hiện tốt hơn việc tái cơ cấu hay đầu tư thêm vốn để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của những doanh nghiệp đã tiếp nhận bàn giao mỗi khi bán và thoái vốn, chưa thực sự thực hiện được vai trò tổ chức đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước,...

SCIC phải là tấm gương trong sử dụng vốn nhà nước - ảnh 1
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo SCIC phải làm tấm gương trong sử dụng vốn
nhà nước.

Thời gian tới, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính và SCIC tiếp tục rà soát, hoàn thiện Chiến lược phát triển SCIC giai đoạn 2016- 2020 tầm nhìn tới năm 2030 để trình Thủ tướng, làm cơ sở đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Ngoài ra, SCIC cũng chủ động đề xuất để Bộ Tài chính trình Chính phủ, Thủ tướng Nghị định sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, điều lệ, cơ chế hoạt động… của SCIC

Đối với hoạt động đầu tư, Phó Thủ tướng yêu cầu SCIC tập trung đầu tư vào các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế và các lĩnh vực mà khu vực tư nhân không quan tâm hoặc không đủ năng lực đầu tư; nghiên cứu đầu tư vào những ngành mới có tính chất chiến lược quốc gia như sản phẩm khoa học công nghệ mới mà nhà khoa học, nhà sáng chế Việt Nam đã làm chủ hay khởi nghiệp thành công nhưng cần vốn đầu tư ban đầu lớn.

Về chủ trương thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước đang hoạt động hiệu quả, Phó Thủ tướng yêu cầu SCIC bám sát các nghị quyết của Trung ương và quyết định của Thủ tướng về đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước để đạt lợi ích cao nhất cho nhà nước và xã hội, phù hợp với mục tiêu, định hướng hoạt động đầu tư kinh doanh vốn của SCIC.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh yêu cầu, SCIC phải là một tổng công ty mạnh của nhà nước, gương mẫu trong quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản, vốn của nhà nước không chỉ trong khối doanh nghiệp nhà nước mà cả các thành phần doanh nghiệp khác…

Tại buổi làm việc, ông Vương Đình Huệ mong muốn SCIC sẽ nỗ lực vươn lên, trở thành tập đoàn tài chính quy mô lớn, nhà đầu tư chiến lược của Nhà nước đối với nền kinh tế, từng bước vươn ra quốc tế…

SCIC có tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm là 56% (tăng 55 lần so với năm 2006), vốn chủ sở hữu tăng bình quân 31%/năm, tổng tài sản tăng bình quân 36%/năm, lợi nhuận sau thuế tăng bình quân đạt 56%/năm, nộp ngân sách nhà nước tăng bình quân 99%/năm…

SCIC đã bước đầu triển khai thành công hoạt động đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước với tổng vốn đã giải ngân tới thời điểm hiện nay là trên 24.336 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, gắn với thị trường và đạt hiệu quả khá cao…./.

Thái Linh

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm