Thêm hàng chục cổ phiếu bị cảnh báo, kiểm soát
Thứ Ba, ngày 05/04/2016 - 13:50

(Tổ Quốc)-Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Tp HCM tiếp tục thông báo quyết định đưa một số cổ phiếu vào diện bị cảnh báo, kiểm soát.

Cụ thể, cổ phiếu VNA của CTCP vận tải Biển Vinaship: bị đưa vào diện bị kiểm soát và tạm ngừng giao dịch từ 7/4/2016 do LNST chưa phân phối năm 2014 và LNST năm 2015 đều là số âm.

Căn cứ giải trình của công ty, HoSE sẽ thông báo ngày cổ phiếu VNA được giao dịch trở lại dưới dạng bị kiểm soát.

Cổ phiếu DTL của CTCP Đại Thiên Lộc: bị đưa vào diện bị cảnh báo từ 8/4/2016 do LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2015 là -63,34 tỷ đồng.

Thêm hàng chục cổ phiếu bị cảnh báo, kiểm soát - ảnh 1

Ảnh minh họa  (Nguồn: Internet)

Cổ phiếu FDI của CTCP Fiditour: Bị đưa vào diện bị cảnh báo từ 5/4/2016 do LNST năm 2015 và LNST chưa phân phối tại ngày 31/12/2015 trên BCTC kiểm toán năm 2105 của công ty là số âm.

Cổ phiếu SD7 của CTCP Sông Đà 7: Bị đưa vào diện bị cảnh báo từ ngày 6/4/2016 do LNST của công ty mẹ năm 2015 và LNST chưa phân phối tại ngày 31/12/2016 trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2015 là số âm.

Cổ phiếu SDH của CTCP xây dựng Hạ tầng Sông Đà: Bị đưa vào diện bị kiểm soát từ 6/4/2016. Nguyên nhân do LNST của công ty mẹ năm 2014, năm 2015 tại BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2015 của công ty là số âm.

Cổ phiếu POM của CTCP thép Pomina: Chuyển từ diện bị kiểm soát sang diện bị cảnh báo do LNST của cổ đông công ty mẹ là 27,48 tỷ đồng và lỗ lũy kế đến cuối năm 2015 là -212 tỷ đồng trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2015.

Cổ phiếu CVN của CTCP Vinam: Chuyển từ diện bị kiểm soát sang diện bị cảnh báo từ ngày 5/4/2016 do LNST năm 2015 là số dương và LNST chưa phân phối tại ngày 31/12/2015 là số âm trên BCTC kiểm toán năm 2015.

Cổ phiếu SGT của CTCP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn – Saigontel: tiếp tục bị giữ nguyên diện cảnh báo do trên BCTC hợp nhất năm 2015 đã kiển toán của công ty, LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2015 22,33 tỷ đồng; LNST chưa phân phối đến cuối năm 2015 là -280,52 tỷ đồng. Như vậy SGT vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị đưa vào diện bị cảnh báo.

Cổ phiếu LCG của CTCP Licogi 16: Giữ nguyên diện bị cảnh báo do LNST năm 2015 của cổ đông công ty mẹ là 15,07 tỷ đồng và LNST chưa phân phối đến cuối năm 2015 là 1,73 tỷ đồng, đồng thời công ty đã sử dụng số tiền 263,39 tỷ đồng từ thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ trên LNST chưa phân phối, do đó, LNST chưa phân phối thực tế của công ty là -261,66 tỷ đồng.

Cổ phiếu MDP của CTCP Miền Đông: tiếp tục duy trì diện bị cảnh báo do LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2015 là 2,61 tỷ đồng và LNST chưa phân phối cuối năm 2015 là 4,61 tỷ đồng, tuy nhiên tại BCTC kiểm toán năm 2014, công ty đã sử dụng số tiền 40,3 tỷ đồng từ thặng dư vốn cổ phần để xử lý số lỗ trên LNST chưa phân phối, do đó LNST chưa phân phối thực tế là -35,68 tỷ đồng.

Cổ phiếu MCG của CTCP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam: LNST của cổ đông công ty mẹ là 22,92 tỷ đồng, LNST chưa phân phối đến cuối năm 2015 là 25,57 try đồng, tuy nhiên trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2014, công ty đã sử dụng số tiền từ thặng dư vốn cổ phần để xử lý số lỗ trên LNST chưa phân phối. Do vậy thực tế LNST chưa phân phối tại thười điểm cuối năm 2015 của công ty là -110,76 tỷ đồng./.

Quỳnh Anh (Tổng hợp)

 

 

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm