Thờ ơ với hội nhập
Thứ Sáu, ngày 28/08/2015 - 06:52

(Toquoc)-Nhận thức về hội nhập ở một số bộ, ngành, địa phương còn chưa đầy đủ. Đội ngũ cán bộ làm công tác hội nhập còn thiếu và yếu…, thực trạng được Ban Chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế chỉ ra.

Ngày 27/8/2015, Ban Chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế đã cùng các Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo thảo luận triển khai trên các lĩnh vực hội nhập quốc tế về chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh; hội nhập kinh tế và hội nhập về văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các địa phương cho rằng, bên cạnh những kết quả hết sức tích cực đạt được, trong hội nhập quốc tế, cũng còn nhiều tồn tại, hạn chế cần đặc biệt quan tâm khắc phục như: nhận thức của một số bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp về hội nhập quốc tế còn chưa thực sự đầy đủ; tâm lý thờ ơ, chờ đợi, thụ động vẫn còn nặng nề; công tác phối hợp ở nơi này, nơi khác còn chưa nhịp nhàng, chặt chẽ; công tác thông tin, tuyên truyền về hội nhập tới doanh nghiệp và nhân dân còn có những bất cập; đội ngũ cán bộ làm công tác hội nhập quốc tế còn thiếu và yếu; sự chuẩn bị trong nước đối với các cam kết sắp phải thực hiện còn chậm và thiếu chủ động;…

Nhiều ý kiến đề xuất cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế tới cán bộ, doanh nghiệp và người lao động; ưu tiên phân bổ kinh phí và nguồn nhân lực cho các hoạt động hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ hội nhập quốc tế; thực hiện tốt cơ chế báo cáo, giám sát về hội nhập quốc tế; chú trọng nâng cao năng lực thực thi pháp luật trong nước để bảo đảm thực hiện đúng, hiệu quả các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia; phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, nhất là các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, người dân trong hội nhập quốc tế;...

Thờ ơ với hội nhập - ảnh 1
Nhận thức của một số bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp về hội nhập quốc tế còn chưa thực sự đầy đủ; tâm lý thờ ơ, chờ đợi, thụ động vẫn còn nặng nề (Ảnh: Internet)

Nhấn mạnh hội nhập quốc tế trong đó có hội nhập kinh tế quốc tế luôn là xu thế tất yếu, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng thời gian qua Việt Nam đã phát huy được tinh thần chủ động trong hội nhập quốc tế; sự hội nhập quốc tế của Việt Nam đặc biệt là hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, hiệu quả và kết quả hội nhập đã đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước; đưa vai trò và vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục có phương án, có sự phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện hiệu quả, khai thác tối đa các cơ hội từ các hiệp định quốc tế mà Việt Nam đã ký kết; đồng thời tiếp tục mở rộng, đẩy mạnh đàm phán và đi đến ký kết các hiệp định mới, nhất là các hiệp định thương mại tự do với các nước, các đối tác. Đồng thời chú trọng hơn nữa đến công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm thông tin một cách tương đối đầy đủ về các hiệp định đã được ký kết tới người dân, doanh nghiệp; bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương cũng phải hết sức quan tâm xây dựng chương trình hành động cụ thể trong thực hiện công tác hội nhập quốc tế.

Còn Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng phải tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin truyên truyền, tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, nhất là sự phối hợp qua hệ thống ngành dọc trong thực hiện công tác hội nhập quốc tế; đề cao vai trò của các hiệp hội, các hội nghề nghiệp trong hội nhập quốc tế cũng như tăng cường công tác đào tạo, bồi  dưỡng kiến thức về hội nhập quốc tế;…

Thừa nhận nhận thức về hội nhập ở một số bộ, ngành, địa phương còn chưa đầy đủ; công tác thông tin, truyên truyền còn nhiều hạn chế; đội ngũ cán bộ làm công tác hội nhập còn thiếu và yếu, nhất là ở các địa phương…, thời gian tới, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, bám sát, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời, tiếp tục chủ động trong tăng cường công tác thông tin, tập huấn về hội nhập. Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trên các lĩnh vực hội nhập từ chính trị, quốc phòng, an ninh cho tới kinh tế, văn hóa, xã hội… Chú trọng nâng cao năng lực, trình độ của bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác hội nhập…

M.Đức

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm