WB hỗ trợ tư vấn và phân tích quản lý tài chính công
Thứ Tư, ngày 04/05/2016 - 22:01

(Tổ Quốc) - Thủ tướng vừa phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Chương trình hỗ trợ tư vấn và phân tích quản lý tài chính công tại Việt Nam” do Tổ chức hợp tác kinh tế Thụy Điển ( SECO), Bộ Ngoại giao và Thương mại và Phát triển Canada (DFATD) tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới (WB).

Mục tiêu của Dự án nhằm nâng cao vai trò của hệ thống tài chính công của Việt Nam trong việc cải thiện hiệu suất và hiệu quả chi tiêu công và chất lượng dịch vụ công dựa trên các mục tiêu chiến lược của Chính phủ.

WB hỗ trợ tư vấn và phân tích quản lý tài chính công  - ảnh 1

Việt Nam cũng đã nỗ lực để hiện đại hóa hệ thống quản lý tài chính công, đặc biệt hệ thống thuế (Ảnh minh họa: tapchitaichinh.vn)

Dự án bao gồm 5 Hợp phần: Hợp phần 1 - Cải thiện sự gắn kết kế hoạch và ngân sách; Hợp phần 2 - Cải thiện hiệu quả kiểm soát tình hình thực hiện ngân sách; Hợp phần 3 - Cải thiện về cung cấp thông tin ngân sách đảm bảo chất lượng; Hợp phần 4 - Các hệ thống hiệu quả nhằm đảm bảo ổn định ngân sách, xác định và quản lý rủi ro tài khóa; Hợp phần 5 - Hỗ trợ quản lý chương trình.

Cơ quan chủ quản của Dự án là Bộ Tài chính. Thời gian thực hiện dự án trong 5 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực.

Tổng kinh phí Dự án là 6.330.000 USD, trong đó vốn ODA: 5.730.000 USD do Tổ chức SECO và DFATD viện trợ không hoàn lại ủy thác qua WB. Vốn đối ứng phía Việt Nam tương đương 600.000 USD.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính hoàn chỉnh văn kiện Dự án, chịu trách nhiệm thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện Dự án theo quy định và đảm bảo hiệu quả vốn viện trợ.

Chính phủ

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm