Xem xét thời hạn trả nợ cho khách vay nông nghiệp gặp khó khăn
Thứ Bảy, ngày 25/07/2015 - 07:02

(Toquoc) – Khách hàng vay vốn trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn gặp khó khăn trong việc trả nợ do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng sẽ được ngân hàng xem xét, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ để phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng.

Theo Thông tư số 10 hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 55 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn mà Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành, khách hàng vay vốn trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn gặp khó khăn trong việc trả nợ do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng sẽ được ngân hàng xem xét, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ để phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng.

Việc giữ nguyên nhóm nợ khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ chỉ được thực hiện một lần với một khoản nợ. Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể được cho vay mới để phục hồi sản xuất kinh doanh nếu có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi.

Ngoài ra, các ngân hàng căn cứ vào khả năng tài chính của mình và các quy định hiện hành xem xét thực hiện các biện pháp hỗ trợ khác bao gồm cả miễn, giảm lãi vay, lãi quá hạn, ưu tiên thu nợ gốc trước thu nợ lãi sau nhằm giúp khách hàng khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh.

Thông tư cũng quy định về các thủ tục, hồ sơ đề nghị xóa nợ đối với trường hợp khách hàng là tổ chức đầu mối thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị và doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được áp dụng các biện pháp hỗ trợ, được khoanh nợ mà vẫn gặp khó khăn, không có khả năng trả nợ, cần xử lý xóa nợ theo quy định tại Nghị định 55.

Để được khoanh nợ, xóa nợ, các TCTD phải phối hợp với khách hàng lập hồ sơ với đầy đủ giấy tờ cần thiết, có sự xác nhận của UBND cấp tỉnh để báo cáo NHNN chi nhánh. NHNN chi nhánh chủ trì, phối hợp với cơ quan tài chính địa phương thực hiện kiểm tra, đề nghị UBND cấp tỉnh xác nhận số liệu tổng hợp khoanh nợ, xóa nợ trên địa bàn. Đồng thời đề nghị UBND cấp tỉnh có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi NHNN và Bộ Tài chính về việc khoanh nợ, xóa nợ trên địa bàn.

Trên cơ sở báo cáo của UBND cấp tỉnh, NHNN chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2015./.

QA       

 

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm