Doanh nghiệp Việt “đột phá” NASDAQ: dấu ấn từ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Mỹ Doanh nghiệp Việt “đột phá” NASDAQ: dấu ấn từ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Mỹ
(Tổ Quốc) - Start-up đầu tiên của Việt Nam trên thị trường chứng khoán Mỹ và chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Việt Nam.  
TIN MỚI NHẤT
Bổ sung chính sách đặc thù đảm bảo phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn Bổ sung chính sách đặc thù đảm bảo phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn
(Tổ Quốc) -Tiếp thu ý kiến đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo bổ sung một số chính sách đặc thù về du lịch được quy định tại khoản 2,3 và 4 Điều 5 dự thảo Luật, đồng thời chỉnh lý dự thảo Luật nhằm thể chế hóa Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ...
Đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế Đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế
(Tổ Quốc) - Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP