9 tháng, bội chi ngân sách khoảng 152,2 nghìn tỷ đồng
(Tổ Quốc) -Theo Bộ Tài chính, tổng chi NSNN tháng 9 ước đạt 99,8 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 9 tháng đạt 870,5 nghìn tỷ đồng, bằng 68,4% dự toán năm, tăng 5,7% so cùng kỳ năm 2015.
Thứ Tư, ngày 12/10/2016 - 06:00

Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước (NSNN) tháng 9 ước đạt 67,2 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 9 tháng đạt 718,3 nghìn tỷ đồng, bằng 70,8% dự toán năm, tăng 5,2% so cùng kỳ năm 2015 (cùng kỳ năm 2015 đạt 74,9% dự toán năm, tăng 6,6%).

9 tháng, bội chi ngân sách khoảng 152,2 nghìn tỷ đồng  - ảnh 1(Nguồn: Thời báo kinh tế VN)

Trong đó, thu nội địa thực hiện tháng 9 ước đạt 52,1 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 9 tháng đạt 579,6 nghìn tỷ đồng, bằng 73,8% dự toán năm, tăng 14,5% so cùng kỳ năm 2015 (cùng kỳ năm 2015 đạt 79,3% dự toán năm, tăng 18%). Ước đến hết tháng 9, thu ngân sách địa phương bình quân chung đạt khoảng 84% dự toán năm.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khoản thu tiến độ đạt thấp (dưới 75% dự toán), như: thu phí, lệ phí đạt 65,1%, thu khác ngân sách đạt 63,8%. Đặc biệt, thu từ khu vực DNNN chỉ đạt 57,4% dự toán năm, bằng 96,7% so cùng kỳ năm 2015.

Nguyên nhân của tình trạng trên chủ yếu do ảnh hưởng của giá dầu, khí giảm, hoạt động sản xuất – kinh doanh của các tập đoàn, công ty trong lĩnh vực khai thác, chế biến dầu khí khó khăn…

Tổng thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trong 9 tháng năm 2016 ước đạt 194,7 nghìn tỷ đồng, bằng 72,1% dự toán năm, tăng 3,9% so cùng kỳ năm 2015.

Về chi ngân sách, tổng chi NSNN tháng 9 ước đạt 99,8 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 9 tháng đạt 870,5 nghìn tỷ đồng, bằng 68,4% dự toán năm, tăng 5,7% so cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, chi đầu tư phát triển ước thực hiện 9 tháng đạt 138,86 nghìn tỷ đồng, bằng 54,5% dự toán năm, tăng 9,1% cùng kỳ năm 2015; Chi trả nợ và viện trợ ước thực hiện chi 9 tháng đạt 117,2 nghìn tỷ đồng, bằng 75,6% dự toán năm, tăng 2,1% so cùng kỳ năm 2015; Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính ước đạt 609,3 nghìn tỷ đồng, bằng 73,9% dự toán năm, tăng 4,7% so cùng kỳ năm 2015.

Theo đó, bội chi NSNN ước 9 tháng là 152,2 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 59,9% dự toán năm./.

Hà Giang

 

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm