Đóng góp của các cổ đông lớn sẽ giúp cho PTI phát triển toàn diện và mạnh mẽ hơn trong tương lai Đóng góp của các cổ đông lớn sẽ giúp cho PTI phát triển toàn diện và mạnh mẽ hơn trong tương lai
(Tổ Quốc) - Ông Nguyễn Minh Đức - Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã khẳng định như vậy tại Hội nghị người lao động và triển khai kế hoạch năm 2018
TIN MỚI NHẤT
Bộ Xây dựng đề xuất bãi bỏ 41,3% tổng số điều kiện kinh doanh Bộ Xây dựng đề xuất bãi bỏ 41,3% tổng số điều kiện kinh doanh
(Tổ Quốc) - Bộ Xây dựng đang chuẩn bị đề xuất chính sách sửa đổi các luật trong lĩnh vực xây dựng, gồm Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Quy hoạch đô thị, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm