Các luật sư nỗ lực “cứu” Nguyễn Xuân Sơn Các luật sư nỗ lực “cứu” Nguyễn Xuân Sơn
(Tổ Quốc) - Luật sư Nguyễn Minh Tâm cho rằng VKS không chứng minh tội mà chỉ suy đoán theo tư duy áp đặt, bất lợi cho Nguyễn Xuân Sơn, vi phạm nguyên tắc tư duy logic
TIN MỚI NHẤT