Bí thư Hà Nội: Thủ đô và các địa phương cùng đoàn kết, nỗ lực hơn nữa
(Tổ Quốc) -Chiều 27/12, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) Bắc Bộ, TP Hà Nội đã chủ trì tổ chức “Hội nghị hợp tác phát triển vùng KTTĐ Bắc Bộ năm 2016”.
Thứ Tư, ngày 28/12/2016 - 06:51

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ bao gồm 7 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc. Vùng KTTĐ có vị trí, vai trò là vùng trung tâm đầu não về chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học công nghệ của cả nước, với các cơ quan Trung ương, các trung tâm điều hành của nhiều tổ chức kinh tế lớn, cơ sở đào tạo, nghiên cứu và triển khai khoa học công nghệ của quốc gia; là vùng hạt nhân phát triển, lãnh thổ động lực của vùng đồng bằng sông Hồng. 

Bí thư Hà Nội: Thủ đô và các địa phương cùng đoàn kết, nỗ lực hơn nữa - ảnh 1Ảnh: Hà Giang

Vì thế, việc phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ có ý nghĩa rất lớn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả Vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Theo Bí thư Hoàng Trung Hải, trong những năm qua, các tỉnh, thành phố trong Vùng KTTĐ Bắc Bộ đã và đang nỗ lực phấn đấu, phát huy tốt các lợi thế, tiềm năng sẵn có về vị trí địa lý, du lịch, giao thông, y tế, nguồn nhân lực chất lượng cao..., để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sự nghiệp đổi mới xây dựng, phát triển của địa phương, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Đặc biệt, năm 2016, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2015 - 2020 và nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới và trong nước có nhiều thuận lợi, thách thức đan xen, nhưng với quyết tâm chính trị cao nhất, Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong Vùng đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, phát huy tính năng động, sáng tạo, tận dụng tiềm năng, lợi thế, tăng cường hợp tác, phát triển đạt được một số kết quả quan trọng; từng bước khẳng định được vị thế của Vùng là đầu tầu kinh tế khu vực miền Bắc.

Với vị trí là Thủ đô của cả nước, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế và đặc biệt, với tư cách là Chủ tịch Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ nhiệm kỳ 2015 - 2016, Hà Nội luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2016. Một trong những kết quả nổi bật đạt được gồm: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,2%; thu ngân sách nhà nước đạt trên 173 nghìn tỷ đồng…

Dự báo năm 2017 và những năm tiếp theo, tình hình kinh tế thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp. Đồng thời, với quá trình hội nhập mạnh mẽ sâu rộng của đất nước, việc tham gia Hiệp định đối tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TTP) và hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, sẽ đặt ra nhiều khó khăn, thách thức về nguồn lực, trình độ phát triển, sức cạnh tranh... đòi hỏi các tỉnh, thành phố trong Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ cần tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ cùng nhau phát triển.

Bí thư Hoàng Trung Hải chia sẻ, việc tổ chức Hội nghị Hợp tác phát triển Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là rất cần thiết và có ý nghĩa thiết thực. Với mong muốn thông qua Hội nghị, Hà Nội và các địa phương trong Vùng cùng đoàn kết, chung tay, góp sức, nỗ lực hơn nữa, đề xuất được các giải pháp khả thi nhằm đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, phát triển toàn diện, khai thác tối đa mọi tiềm năng, lợi thế, cơ hội của từng địa phương và toàn Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; khẳng định vị trí, vai trò là một trong những vùng dẫn đầu về phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đất nước phát triển, nhanh và bền vững.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản cũng đã báo cáo tóm tắt kết quả hợp tác vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ giai đoạn 2011-2016 và dự kiến Kế hoạch điều phối vùng KTTD Bắc Bộ giai đoạn 2017-2020.

Cụ thể, năm 2012, Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị hợp tác phát triển với sự tham gia của 11 tỉnh, TP Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ mở rộng vùng Đồng bằng sông Hồng. Các tỉnh, TP đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển trên nhiều lĩnh vực. Thực hiện nội dung Biên bản hợp tác đã ký kết, các địa phương trong vùng đã liên kết triển khai nhiều hoạt động và đạt được kết quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực như: hạ tầng giao thông, công nghiệp, thương mại, du lịch, y tế, giáo dục, lao động - thương binh và xã hội, nông nghiệp, an ninh trật tự, tài nguyên môi trường…
 
Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, song theo đánh giá của các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, kết quả được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của các địa phương. Hoạt động hợp tác chủ yếu mới được triển khai tích cực ở lĩnh vực kinh tế, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, giúp đỡ đào tạo cán bộ mà chưa chuyển mạnh sang các bước thực hiện theo dự án, đề án cụ thể. Bên cạnh đó, chưa xác định rõ vai trò của từng địa phương trong phối hợp phát triển của Vùng. Việc phối hợp triển khai thực hiện một số công trình ở địa bàn giáp ranh chưa được đẩy mạnh triển khai…

Tại hội nghị, các địa phương cũng đã thông qua Kế hoạch điều phối phát triển Vùng KTTĐ Bắc Bộ giai đoạn 2017 – 2020 với mục tiêu khai thác tối đa mọi tiềm năng, lợi thế, cơ hội của từng địa phương và toàn Vùng trên nguyên tắc hài hoà về lợi ích, trách nhiệm và bình đẳng, cùng khai thác các cơ hội, lợi thế so sánh của vùng, giải quyết các vấn đề chung của vùng… Qua đó góp phần khẳng định vai trò, vị trí của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là một trong những vùng dẫn đầu về phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của cả nước.

Sau phần tham luận, các tỉnh, thành phố vùng KTTĐ Bắc Bộ biểu quyết bầu ra Chủ tịch Hội đồng vùng nhiệm kỳ mới (2017-2018). Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng là Chủ tịch Hội đồng Vùng nhiệm kỳ 2017-2018. Hội nghị cũng thông qua và ký kết Kế hoạch điều phối vùng KTTĐ Bắc Bộ giai đoạn 2017-2020 và Biên bản Hội nghị hợp tác phát triển vùng KTTĐ Bắc Bộ năm 2016….

Phát biểu Bế mạc Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, sau hơn 3 giờ làm việc tập trung và tích cực, Hội nghị “Hợp tác phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ năm 2016” đã ghi nhận nhiều ý kiến quý báu liên quan đến một số nội dung liên kết, hợp tác phát triển giai đoạn 2017-2020 của vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng.

“Tôi đề nghị các tỉnh, thành phố nhanh chóng cụ thể hóa các nội dung trong Kế hoạch điều phối và Biên bản hợp tác thành những nhiệm vụ cụ thể để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, động lực của mỗi địa phương và của toàn Vùng trên nguyên tắc hài hòa về lợi ích, trách nhiệm và bình đẳng”, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh./.

Hà Giang

 

 

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm