Chính phủ giao khẩn trương triển khai văn bản hướng dẫn thi hành Luật hỗ trợ DNNVV
(Tổ Quốc) - Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, ban hành và trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong năm 2017 – 2018.
Thứ Năm, ngày 05/10/2017 - 20:33

Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chính phủ giao khẩn trương triển khai văn bản hướng dẫn thi hành Luật hỗ trợ DNNVV - ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Trong đó, để tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, ban hành và trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong năm 2017 – 2018.

Chính phủ cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ ngành xây dựng chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ phát triển thị trường; xây dựng Đề án hoàn thiện thể chế quản lý đầu tư công...

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện thể chế, cơ chế thúc đẩy thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về quản trị doanh nghiệp; tập trung rà soát, kiến nghị sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, nợ công, quản lý tài sản công, bảo đảm quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tài sản công...

Trước đó, tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân mới đây, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông cho biết,  ngay sau khi Luật Hỗ trợ DNNVV được Quốc hội thông qua, với mục tiêu nhanh chóng đưa tinh thần của Luật vào cuộc sống, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhanh chóng và tích cực chuẩn bị triển khai Luật.

Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì soạn thảo trình Chính phủ ban hành 3 trong tổng số 4 Nghị định, bao gồm Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV, Nghị định hướng dẫn về Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, Nghị định hướng dẫn về Quỹ Phát triển DNNVV. Riêng Nghị định về Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV vay vốn tại tổ chức tín dụng giao Bộ Tài chính chủ trì. 

Đại diện Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cũng cho biết, Bộ cũng sẽ trình Chính phủ một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ DNNVV thời gian tới. Trong đó, nhấn mạnh vào 3 nhóm DNNVV trọng tâm, đó là DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh; DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị./.

Hà Giang

 

 

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại

Đường dây nóng: 043 9742817