Cổ phần hóa Xí nghiệp Giao thông xây dựng Cẩm Thủy
(Tổ Quốc) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý chuyển Xí nghiệp Giao thông xây dựng Cẩm Thủy thành công ty cổ phần Nhà nước không nắm giữ cổ phần.
Thứ Năm, ngày 01/06/2017 - 11:42
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý chuyển Xí nghiệp Giao thông xây dựng Cẩm Thủy thành công ty cổ phần Nhà nước không nắm giữ cổ phần.
Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt phương án cổ phần hóa Xí nghiệp Giao thông xây dựng Cẩm Thủy. Đồng thời, rà soát, phân loại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6394/VPCP-ĐMDN ngày 14/8/2015, khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần./.

P V

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm