Đặt mục tiêu giảm bội chi ngân sách không quá 3,5% GDP
(Tổ Quốc) -Với 428 đại biểu tán thành (86.64%), sáng ngày 9/11, Quốc hội đã thông qua Kế hoạch tài chính năm 5 (2016-2020).
Thứ Tư, ngày 09/11/2016 - 13:09

Mục tiêu đưa ra trong Nghị quyết như sau: Ấn định tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước cả giai đoạn 2016-2020 không quá 3,9%GDP, trong đó bội chi ngân sách trung ương không quá 3,7% GDP và bội chi ngân sách địa phương không quá 0,2% GDP.

Đặt mục tiêu giảm bội chi ngân sách không quá 3,5% GDP  - ảnh 1

Phấn đấu giảm mạnh bội chi ngân sách nhà nước để đến năm 2020 không quá 3,5%GDP, nhằm thực hiện cân đối ngân sách nhà nước tích cực, bảo đảm nợ công trong giới hạn cho phép.

Về bảo đảm an toàn nợ công, Nghị quyết khẳng định lại mục tiêu nợ công hằng năm không quá 65%GDP, nợ Chính phủ không quá 54% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50%GDP.

Mục tiêu của Nghị quyết cũng đặt ra mục tiêu phấn đấu bảo đảm 20% tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục, đào tạo; 2% tổng chi ngân sách cho khoa học công nghệ. Điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp ưu đãi đối với người có công tăng bình quân khoảng 7%/năm.

Ngoài yêu cầu giảm mạnh bội chi ngân sách, cơ cấu lại các khoản nợ công, giảm tỷ trọng nợ nước ngoài, tăng tỷ trọng nợ trong nước.

Cùng với đó, Nghị quyết cũng đề ra việc xây dựng thị trường trái phiếu, hạn chế phát hành trái phiếu quốc tế, giữ kỳ hạn trái phiếu chính phủ trên 5 năm là chủ yếu, nâng kỳ hạn trung bình trái phiếu Chính phủ phát hành trong giai đoạn 2016 - 2020 lên khoảng 6 - 8 năm.

Nhiệm vụ quan trọng để thực hiện các mục tiêu trên gồm có việc thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính trong thu, chi ngân sách nhà nước.

Đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán để chống thất thu, ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại, chuyển giá, trốn thuế, chống thất thoát, lãng phí trong chi ngân sách nhà nước, chi đầu tư xây dựng cơ bản…cũng như tích cực đôn đốc, xử lý nợ đọng thuế và các khoản thu ngân sách nhà nước để giảm tối đa nợ đọng thuế.

Xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý, thu, chi ngân sách nhà nước, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị trong việc quản lý ngân sách nhà nước./.

Hà Giang

 

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm