Đề nghị lập quỹ bình ổn giá điện
Thứ Hai, ngày 27/09/2010 - 07:16

(Toquoc)-Đó là đề xuất của Bộ Công Thương trong dự thảo mới nhất về việc xây dựng giá điện theo cơ chế thị trường.

Theo đó, doanh nghiệp bán buôn điện phải trích lập quỹ bình ổn giá điện. Cơ chế hình thành, quản lý và sử dụng quỹ bình ổn do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn.

Cũng theo đề xuất của Bộ Công Thương, quỹ bình ổn giá được lập khi giá điện tiệm cận giá thị trường. Quỹ này được lập tại doanh nghiệp, được hạch toán riêng và chỉ sử dụng vào mục đích bình ổn giá.

Quỹ này được sử khi các yếu tố đầu vào biến động làm cho giá điện bình quân tính toán quý tăng trên 10% so với giá điện bình quân cơ sở quý hoặc việc tăng giá ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Thủ tướng Chính phủ sẽ công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá thông qua cơ chế bình ổn giá và theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, Bộ Công Thương còn đề xuất thành lập Tổ Điều hành giá điện, do Cục Điều tiết điện lực chủ trì và Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) tham gia.

Đề nghị lập quỹ bình ổn giá điện - ảnh 1

Giá điện sẽ được điều chỉnh theo quý và sẽ có quỹ bình ổn giá giống như mặt hàng xăng dầu? (Ảnh: T.Xuân)

Trong dự thảo xây dựng giá điện theo cơ chế thị trường, cơ quan soạn thảo cũng đưa ra mốc thời gian điều chỉnh giá điện sẽ được thực hiện hàng quý. Việc điều chỉnh giá được căn cứ vào biến động của các thông số đầu vào (giá nhiên liệu, tỷ giá ngoại tệ, cơ cấu sản lượng điện phát…). Ngoài ra, dự thảo còn nêu rõ các thành phần giá không thay đổi trong năm (giá truyền tải điện bình quân năm, giá điều hành - quản lý ngành và dịch vụ phụ trợ bình quân năm, giá phân phối và bán lẻ điện bình quân năm).

Cụ thể, đối với điều chỉnh giảm giá, trường hợp các yếu tố đầu vào biến động làm cho giá điện bình quân tính toán quý giảm từ 1%-10% so với giá điện bình quân cơ sở quý, đơn vị bán buôn điện phải giảm giá điện bình quân quý tương ứng.

Đối với điều chỉnh tăng giá, khi các yếu tố đầu vào biến động làm cho giá điện bình quân tính toán quý tăng từ 1%-5%, doanh nghiệp được phép tăng giá tương ứng (trường hợp a). Còn nếu yếu tố đầu vào biến động làm cho giá điện bình quân tính toán quý tăng từ 5%-10%, doanh nghiệp được tăng giá theo trường hợp nói trên, cộng thêm 70% của mức giá điện bình quân quý tăng từ 5%-10%. Riêng phần chênh lệch chi phí còn lại được điều chỉnh vào các quý kế tiếp để bình ổn giá điện.

Nếu các yếu tố đầu vào biến động làm cho giá điện bình quân tính toán quý giảm hoặc tăng trong phạm vi 1% so với giá điện bình quân cơ sở quý thì sẽ không điều chỉnh giảm hoặc tăng giá điện bình quân quý tương ứng.

Cũng theo dự thảo này, trong phạm vi tặng (giảm) 5% sẽ do Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt. Còn nếu vượt trên con số này thì Thủ tướng Chính phủ sẽ phê duyệt (dựa trên phương án mà Bộ Công Thương trình lên).

Nguyên tắc xây dựng giá điện vẫn thực hiện theo nội dung giảm dần và tiến tới xóa bỏ bù chéo giữa giá điện sản xuất và giá điện sinh hoạt. Xây dựng giá điện cho từng nhóm đối tượng khách hàng sử dụng (sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp, sinh hoạt) và theo từng cấp điện áp. Có cơ chế hỗ trợ giá điện sinh hoạt cho các hộ nghèo và hộ thu nhập thấp cho 50 kWh đầu tiên, từ bậc thang thứ hai phải tăng dần để khuyến khích tiết kiệm trong sử dụng điện và để bù chéo cho bậc thang đầu tiên. Giảm dần và tiến tới xóa bỏ bù chéo giữa giá điện sản xuất và giá điện sinh hoạt. Từng bước áp dụng biểu giá bán điện hai thành phần gồm giá công suất và giá điện năng. Tiến tới áp dụng giá điện sinh hoạt thống nhất toàn quốc tại những nơi được cấp điện từ lưới điện quốc gia.

Việc thực hiện theo cơ chế thị trường nhằm đảm bảo giá điện phản ánh chi phí sản xuất kinh doanh điện, đạt mục tiêu khuyến khích đầu tư, phát triển ngành điện bền vững, cơ quan soạn thảo khẳng định./.

Dao Trì

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại