Đề xuất tăng 15% giá bán lẻ điện đầu ra ở nông thôn
Thứ Ba, ngày 14/09/2010 - 11:23

(Toquoc) – Theo Sở Công thương Hà Nội, sở này nhận được nhiều kiến nghị của các tổ chức kinh doanh điện ở nông thôn về các bất hợp lý, gây khó khăn cho quá trình thực hiện giá bán điện năm 2010 theo thông tư 08 của Bộ Công thương.

Sở Công thương Hà Nội kiến nghị bộ cân đối, điều chỉnh giá bán lẻ điện đầu ra cho các mục  đích: sản xuất cấp điện dưới 6 KV, bơm nước mua tại trạm biến áp và thường học lên 15%, đã bao gồm cả 10% tổn thất điện năng lưới điện hạ áp cho phép.

Theo phản ánh, giá bán bơm nước mua tại trạm biến áp có  giá là 703 đ/kWh và bán đến từng trạm bơm là 717 đ/kWh, chênh lệch 14 đ/kWh không đủ bù tổn thất điện năng, chưa kể chi phí quản lý, vận hành, sửa chữa, trích khấu hao tài sản, thu hồi vốn đầu tư và tái đầu tư nâng cấp. Các đơn vị lý giải, theo quy định, tổn thất điện năng lưới điện hạ áp cho phép 10%, như vậy giá điện được phép bán phải là 703 đ x 10% + 703 = 770 đ/kWh.

Ngoài ra, tại phụ  lục thông tư số 08 của Bộ Công thương quy định, đối với các tổ chức quản lý điện nông thôn, giá mua buôn điện nông thôn sử dụng cho mục đích khai thác tại công tơ tổng thì giá mua buôn đầu vào là 1010 đ/kWh, cộng với chi phí chịu trực tiếp tổn thất điện năng trên hóa đơn là 10%, chưa kể chi phí quản lý khác… Việc này khiến các doanh nghiệp lỗ như bán cho sản xuất cấp điện áp dưới 6KV hiện đang lỗ 88 đ/kWh, bán cho các đối tượng là trường học lỗ 48 đ/kWh./.

T.Nghị

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại