Eximbank dự kiến đạt lợi nhuận trước thuế giảm gần nửa
(Tổ Quốc) -Ngân hàng này dự kiến đạt lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng, giảm so với con số 720 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế của bản dự thảo Báo cáo hoạt động kinh doanh 2015.
Thứ Ba, ngày 19/07/2016 - 07:19

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2016.

Theo đó, năm 2016 dự kiến tổng tài sản đạt 134.000 tỷ đồng, tăng 7,3% so với năm 2015.

Huy động vốn đạt 108.000 tỷ đồng, tăng 9,7% so với năm 2015. Dư nợ cấp tín dụng đạt 100.000 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2015 và lợi nhuận trước thuế đạt 400 tỷ đồng.Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Năm 2016, Eximbank cũng sẽ tập trung vào công tác xử lý nợ: mục tiêu trong 03 năm giải quyết cơ bản nợ tồn đọng và riêng năm 2016 giải quyết 2.000 tỷ đồng nợ đã bán cho VAMC.

Như vậy, so vối bản dự thảo Báo cáo hoạt động kinh doanh 2015 và kế hoạch 2016 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2016 của Eximbank trình cổ đông lần này đã có sự điều chỉnh./.

Quỳnh Anh (Tổng hợp)

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm