Một doanh nghiệp bị phạt 70 triệu đồng vì chậm công bố thông tin
(Tổ Quốc) -Doanh nghiệp này công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh không đúng thời hạn theo quy định.
Thứ Hai, ngày 12/09/2016 - 11:41

Ngày 8/9/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 954/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Văn hóa Phương Nam, địa chỉ: 940 Đường Ba Tháng Hai, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

PNC bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh không đúng thời hạn theo quy định các tài liệu sau: Báo cáo tài chính bán niên công ty mẹ và hợp nhất đã được soát xét năm 2015, Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất Quý 3 và Quý 4 năm 2015, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2015, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2016.

Từng giải trình về vấn đề chậm công bố thông tin BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2015 lần 3 và báo cáo thường niên năm 2015 lần 2, PNC cho rằng, do không đạt được sự đồng thuận của một số cổ đông lớn trong các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông nên đến đại hội bất thường ngày 2/10/2015, Công ty mới quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015; đến ngày 28/10/2015, hợp đồng kiểm toán mới được ký kết.

Bên cạnh đó, khối lượng công việc lớn và thời gian còn lại để hoàn tất các BCTC đã được kiểm toán không còn nhiều nên Công ty không thể hoàn tất đúng thời hạn việc soát xét. Vì vậy, các BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất bán niên năm 2015 đều bị công bố thông tin trễ hạn./.

Hà Giang (T/h)

 

 

 

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm