Những chính sách kinh tế có hiệu lực từ tháng 8/2016
(Tổ Quốc)-Tăng lương hưu, trợ cấp, siết chặt thu đổi ngoại tệ, tự in hóa đơn…là những chính sách quan trọng liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, tài chính, doanh nghiệp… bắt đầu có hiệu lực từ tháng 8/2016.
Thứ Hai, ngày 01/08/2016 - 15:41
Quy định xử phạt về tự in hóa đơn
Theo quy định mới tại Nghị định 49/2016, mức phạt đối với hành vi đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng bằng văn bản sẽ là 500.000 đồng - 1,5 triệu đồng, mức phạt cũ là 2 - 4 triệu.
Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đặt in hóa đơn khi cơ quan thuế đã có văn bản thông báo tổ chức, doanh nghiệp đó không đủ điều kiện đặt in hóa đơn sẽ bị phạt tiền từ 2 - 4 triệu đồng; đồng thời buộc phải hủy các hóa đơn đã đặt in không đúng quy định.
Cá nhân không thông báo bằng văn bản cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp phải thông báo giá; áp dụng mức giá kê khai, đăng ký không đúng thời hạn sẽ bị phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng.
Khai sai thuế nhưng tự phát hiện vẫn bị xử phạt
Đây là nội dung mới được nêu tại Nghị định số 45/2016/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 01/08/2016.
Theo đó, người nộp thuế không khai hoặc khai sai về tên hàng, chủng loại, số lượng, khối lượng, chất lượng, trị giá, mã số hàng hóa, thuế suất, mức thuế, xuất xứ hàng hóa trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhưng đã tự phát hiện và khai bổ sung hồ sơ khai thuế trước thời điểm thông quan hàng hóa vẫn sẽ bị phạt 10% số tiền thuế khai thiếu.
Bên cạnh đó, Nghị định này cũng quy định phạt từ 1 - 3 triệu đồng đối với người xuất cảnh không khai hoặc khai sai số ngoại tệ, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, vàng mang theo vượt mức quy định khi xuất cảnh tương đương từ 5 - 30 triệu đồng; trong khi trước đây, chỉ khi mang theo tiền, vàng vượt mức quy định từ 10 - 30 triệu đồng mới bị áp dụng mức phạt này.
Đặc biệt, Nghị định đã tăng mức phạt với hành vi tẩy xóa, sửa chữa chứng từ thuộc hồ sơ hải quan đã được đăng ký mà không ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp từ mức 500.000 đồng - 02 triệu đồng lên mức từ 01 - 02 triệu đồng. Trái lại, với hành vi đánh tráo hàng hóa đã kiểm tra hải quan với hàng hóa chưa kiểm tra hải quan, mức phạt giảm từ 20 - 60 triệu đồng xuống còn 20 - 30 triệu đồng…
Tổ chức khoa học công nghệ công lập được ưu đãi thuế trong 15 năm
Nhiều chính sách ưu đãi đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ.
Cụ thể, tổ chức khoa học và công nghệ công lập vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp sẽ được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp và ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Cụ thể, tổ chức khoa học công nghệ công lập được áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm; được miễn thuế tối đa không quá 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo.
Bên cạnh đó, tổ chức khoa học và công nghệ công lập còn được hưởng các chính sách ưu đãi về tín dụng, trong đó: Được hưởng chính sách ưu đãi về tín dụng đầu tư của Ngân hàng Phát triển Việt Nam; được vay vốn từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ ở các bộ, ngành, địa phương và các quỹ khác…
Nghi định này có hiệu lực từ ngày 01/08/2016.
Tăng 8% lương hưu, trợ cấp hàng tháng cho cán bộ, công chức
Theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP của Chính phủ, mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, người lao động, quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu có thời gian bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/01/2015 đến trước ngày 01/05/2016 sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8%; thời điểm điều chỉnh tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng.
Trường hợp mức lương hưu sau điều chỉnh thấp hơn 2 triệu đồng/tháng, thì mức hưởng lương hưu được tăng thêm 250.000 đồng/người/tháng với người có lương hưu từ 1,75 triệu đồng/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2 triệu đồng/người/tháng với người có mức lương hưu từ trên 1,75 triệu đồng/người/tháng đến dưới 2 triệu đồng/người/tháng…
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/08/2016.
Những chính sách kinh tế có hiệu lực từ tháng 8/2016 - ảnh 1
Ảnh minh họa - Nguồn: DNVN
Hướng dẫn nộp thuế điện tử
Tại Thông tư số 84/2016/TT-BTC, Bộ Tài chính quy định người nộp thuế có thể nộp thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua dịch vụ nộp thuế điện tử do ngân hàng cung cấp.
Để nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, người nộp thuế phải đăng nhập hệ thống nộp thuế điện tử bằng tài khoản giao dịch thuế điện tử đã được cấp; chọn nộp tiền theo trường hợp “Lập giấy nộp tiền” hoặc “Lập giấy nộp tiền nộp thay” và kê khai các thông tin về loại tiền nộp thuế, người nộp thuế và người nộp thay, thông tin ngân hàng/Kho bạc Nhà nước và tài khoản trích tiền nộp thuế, thông tin nộp ngân sách Nhà nước…
Đối với nộp qua dịch vụ nộp thuế điện tử do ngân hàng cung cấp như ATM, Internet banking, mobile banking, POS hoặc hình thức thanh toán điện tử khác, người nộp thuế lập chứng từ theo hướng dẫn của từng hệ thống ngân hàng, nhưng phải đảm bảo các thông tin về khoản nộp ngân sách Nhà nước, tên cơ quan quản lý thu, thông tin tài khoản Kho bạc Nhà nước, thông tin nộp ngân sách Nhà nước…
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/08/2016.
Tỷ lệ đầu tư an toàn của ngân hàng thương mại là 7%
Đây là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 13/08/2016.
Theo đó, tỷ lệ đầu tư an toàn của ngân hàng thương mại, công ty tài chính tổng hợp được quy định là 7% vốn tự có, không bao gồm các hoạt động đầu tư, kinh doanh của chi nhánh ở nước ngoài. Các hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của ngân hàng thương mại, công ty tài chính tổng hợp không được vượt quá tỷ lệ đầu tư an toàn này. Trong trường hợp vượt quá tỷ lệ đầu tư an toàn do giảm vốn tự có, ngân hàng thương mại, công ty tài chính tổng hợp phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước; có các biện pháp cần thiết để tăng vốn tự có; dừng chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài theo hạn mức đã được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký trong năm.
Ngoài ra, Thông tư này còn quy định cụ thể về chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài; trong đó cho phép người lao động có quốc tịch Việt Nam đang làm việc tại các tổ chức nước ngoài ở Việt Nam được đầu tư gián tiếp ra nước ngoài dưới hình thức tham gia chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài. Trong trường hợp này, người lao động Việt Nam được bán cổ phiếu thưởng ở nước ngoài; nhận cổ tức và các thu nhập hợp pháp khác thông qua tổ chức thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu…
Trẻ đủ 6 tuổi được dùng thẻ ngân hàng
Từ ngày 15/08/2016, các quy định về hoạt động thẻ ngân hàng sẽ được áp dụng theo Thông tư số 19/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Điểm mới của Thông tư này là mở rộng đối tượng được sử dụng thẻ ngân hàng tới người từ đủ 06 tuổi; trong khi trước đây, chỉ người từ đủ 15 tuổi trở lên mới được sử dụng thẻ ngân hàng.
Cụ thể, người từ đủ 06 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được người đại diện theo pháp luật của người đó đồng ý bằng văn bản về việc sử dụng thẻ sẽ được sử dụng thẻ ghi nợ không được thấu chi, thẻ trả trước trong vai trò là chủ thẻ phụ. Ngoài ra, chủ thẻ phụ còn bao gồm người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được người đại diện theo pháp luật đồng ý bằng văn bản về việc sử dụng thẻ; đối tượng này sẽ được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/08/2016.
Chuyển nhượng tên miền Internet không qua đấu giá
Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá sẽ có hiệu lực từ ngày 15/08/2016.
Thông tư quy định, để chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại nhà đăng ký “.vn” đang quản lý tên miền Internet chuyển nhượng có tên trong danh sách được công bố tại địa chỉ: www.nhadangky.vn; hồ sơ gồm văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet; bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet của bên nhận chuyển nhượng. Trong thời gian tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, phí, lệ phí đăng ký tên miền Internet chuyển nhượng, nhà đăng ký sẽ thực hiện các nghiệp vụ kỹ thuật để chuyển quyền sử dụng tên miền “.vn” cho bên nhận chuyển nhượng.
Trường hợp việc đăng ký lại tên miền chuyển nhượng đã hoàn thành mà Trung tâm Internet Việt Nam, nhà đăng ký nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc các bên chưa hoàn tất hoặc có gian dối khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, kết quả chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet sẽ bị hủy bỏ.
Siết chặt thu đổi ngoại tệ
Theo Thông tư số 11/2016 của Ngân hàng Nhà nước, có hiệu lực từ ngày 13/8 tới, các đại lý đổi ngoại tệ không được bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân lấy ngoại tệ khác. Đây là một quy định mới thay cho quy định hiện hành khi Ngân hàng Nhà nước chỉ quy định các đại lý đổi ngoại tệ không được bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân lấy tiền Đồng Việt Nam.
Như vậy, các đại lý này chỉ được hoạt động dưới hình thức dùng tiền Đồng Việt Nam mua ngoại tệ tiền mặt của cá nhân. Riêng đại lý đổi ngoại tệ đặt tại khu cách ly ở cửa khẩu quốc tế được phép bán ngoại tệ tiền mặt thu tiền Đồng Việt Nam cho cá nhân mang hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài cấp.
Quy định về lãi vay giữa các tổ chức tín dụng
Có hiệu lực từ ngày 22/8 tới, Thông tư số 18/2016 của Ngân hàng Nhà nước quy định lãi suất cho vay giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được tự thỏa thuận.
Riêng lãi suất đối với dư nợ gốc quá hạn phải đảm bảo tối đa bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn; lãi suất áp dụng đối với số tiền lãi vay chậm trả không được quá 10%/năm.
Ngoài ra, Thông tư cũng bổ sung ngân hàng chính sách vào danh mục các đơn vị được mua, bán có kỳ hạn tín phiếu Ngân hàng Nhà nước; trái phiếu Chính phủ; trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh; trái phiếu chính quyền địa phương; giấy tờ có giá do các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành và các loại tín phiếu, kỳ phiếu, trái phiếu do tổ chức khác phát hành.
Do đó, từ ngày 22/8 tới, các đơn vị được mua, bán có kỳ hạn các loại giấy tờ có giá nêu trên bao gồm: ngân hàng thương mại; công ty tài chính; ngân hàng chính sách; ngân hàng hợp tác xã; chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thủy Bích (tổng hợp)

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm