Petrolimex “phản pháo” kết luận của Thanh tra Chính phủ
(Tổ Quốc) -Petrolimex đề nghị Thanh tra Chính phủ (TTCP) phải chỉ dẫn cơ sở pháp lý khi đưa ra kết luận của mình.
Thứ Ba, ngày 02/08/2016 - 21:24

Sau khi tiếp nhận kết quả thanh tra của Thanh tra Chính phủ, Petrolimex tuyên bố "không thống nhất" với nhiều nội dung tại kết luận này, chẳng hạn như nội dung liên quan đến việc tập đoàn này dùng vốn kinh doanh 646,6 tỷ đồng để đầu tư, cho vay dài hạn để đầu tư công trình/dự án.

Petrolimex “phản pháo” kết luận của Thanh tra Chính phủ - ảnh 1(Nguồn: vtc.vn)

"Hiện nay, căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, chưa có quy định tại văn bản nào không cho phép tập đoàn không được sử dụng nguồn vốn kinh doanh để đầu tư vào doanh nghiệp khác hoặc thực hiện tài trợ vốn cho các doanh nghiệp thành viên do Petrolimex sử dụng 100% vốn điều lệ (...) trong khi công ty mẹ lại có những điều kiện hỗ trợ và đảm bảo an toàn tài chính của chính công ty mẹ", lãnh đạo Petrolimex "phản pháo" lại kết luận của TTCP.

Tập đoàn này khẳng định, theo chế độ tài chính hiện hành thì doanh nghiệp được quyền huy động tất cả các nguồn vốn (vốn chủ sở hữu, vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác) để phục vụ cho mục đích kinh doanh, phát triển doanh nghiệp mà không phụ thuộc vào nguồn vốn đó là dài hạn hay ngắn hạn.

Trong đó, đối với nguồn vốn vay và các quỹ của DN thì thực hiện theo nguyên tắc hoàn trả theo các hợp đồng cụ thể hoặc khi DN có nhu cầu sử dụng các quỹ và đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả, an toàn tài chính.

Cơ chế cho các công ty xăng dầu thành viên vay cũng đã được quy định tại Quy chế tài chính của Petrolimex được Bộ Tài chính và Bộ Công Thương chấp thuận.

Với những lập luận trên, lãnh đạo Petrolimex thậm chí đã đưa ra đề nghị TTCP phải chỉ dẫn cơ sở pháp lý khi đưa ra kết luận của mình.

Đối với kết luận của TTCP cho rằng "một số khoản đầu tư tại công ty mẹ hiệu quả còn thấp", trong đó có khoản đầu tư 178,5 tỷ đồng vào công ty cổ phần nhiên liệu bay, Petrolimex dẫn chứng, sau khi đầu tư 76,5 tỷ đồng vào Công ty cổ phần nhiên liệu bay khi dự án này đang trong thời gian mới bắt đầu thì qua các năm, kết quả kinh doanh của công ty này đều tăng trưởng, từ mức 12,3 tỷ đồng lợi nhuận năm 2011 lên 196 tỷ đồng năm 2015.

Đến cuối năm 2015, Petrolimex có 46 tổng công ty/công ty TNHH MTV do tập đoàn sở hữu 100% vốn điều lệ; 17 tổng công ty/công ty cổ phần và công ty TNHH 2 thành viên trở lên do tập đoàn sở hữu trên 50% vốn điều lệ; 3 công ty cổ phần do tập đoàn sở hữu từ 30-50% vốn điều lệ nhưng nắm quyền kiểm soát.

Ngoài ra, Petrolimex còn có 3 công ty cổ phần và công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên do tập đoàn sở hữu 30-50% vốn điều lệ.

Về việc TTCP đã chỉ ra rằng, từ năm 2010 đến tháng 6/2013, hao hụt qua kho có giá trị lên tới trên 2.932 tỷ đồng nhưng công ty mẹ Petrolimex hạch toán vào giá vốn theo quy định tại quy chế kinh doanh xăng dầu mà không hạch toán theo hao hụt thực tế làm phát sinh chênh lệch giữa hao hụt tính theo định mức và hao hụt thực tế khi kiểm kê.

Việc Petrolimex quy định hạch toán hao hụt xăng dầu qua kho tính theo định mức vào giá vốn tại công ty mẹ, không hạch toán hao hụt theo thực tế là nguyên nhân dẫn đến tăng giá vốn, giảm hiệu quả kinh doanh của công ty mẹ 311 tỷ đồng, tạo thu nhập cho các công ty xăng dầu thành viên bất hợp lý.

Về vấn đề này, Petrolimex khẳng định, tập đoàn này thực hiện khoán hao hụt trên nguyên tắc trách nhiệm và gắn liền hiệu quả quản lý hao hụt với kết quả kinh doanh của công ty.

"Việc căn cứ vào hao hụt thực tế qua kho để hạch toán sẽ giảm động lực quản lý của các công ty xăng dầu thành viên, đồng thời kết quả kinh doanh xăng dầu là một chuỗi từ công ty mẹ đến 42 công ty xăng dầu thành viên nên việc thực hiện của tập đoàn không ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh xăng dầu mà ngược lại nâng cao hiệu quả kinh doanh xăng dầu gắn liền quyền hạn và trách nhiệm của các công ty có kho xăng dầu", lãnh đạo Petrolimex giải thích.

Tại kết luận thanh tra, TTCP còn cho rằng, Petrolimex đã thực hiện không đúng thẩm quyền trong việc tự quyết định và tổ chức thực hiện giá bán lẻ xăng dầu địa bàn vùng 2 (địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối, xa cơ sở sản xuất xăng dầu có chi phí cao hơn định mức chi phí cấu thành trong giá cơ sở) cao hơn tối đa 2% giá bán lẻ do liên bộ điều hành, nhưng tổ giám sát liên ngành tài chính - công thương không kịp thời chấn chỉnh... Điều này đã giúp tăng doanh thu vùng 2 của Petrolimex lên xấp xỉ 2.797 tỷ đồng./.

Quỳnh Anh (Tổng hợp)

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm