Sẽ công khai quản lý lao động, tiền lương của Viettel
(Tổ Quốc) -Căn cứ vào khối lượng, chất lượng, yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, hàng năm, Viettel phải xây dựng kế hoạch lao động làm cơ sở tuyển dụng, sử dụng lao động theo quy định, phải báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu cho ý kiến trước khi thực hiện.
Thứ Bảy, ngày 27/08/2016 - 10:44

Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) giai đoạn 2016 – 2020 theo Nghị định mới.

Sẽ công khai quản lý lao động, tiền lương của Viettel - ảnh 1(Nguồn: qdnd.vn)

Nghị định nêu rõ các đơn vị: Công ty mẹ - Viettel; công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Viettel nắm giữ 100% vốn điều lệ; tổng công ty và công ty do công ty mẹ - Viettel nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải rà soát lại cơ cấu tổ chức, định mức lao động, xác định các vị trí chức danh công việc để đảm bảo tuyển dụng, sử dụng lao động hiệu quả

Căn cứ vào khối lượng, chất lượng, yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, hàng năm, Viettel phải xây dựng kế hoạch lao động làm cơ sở tuyển dụng, sử dụng lao động theo quy định, phải báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu cho ý kiến trước khi thực hiện.

Cùng với đó, việc tuyển dụng, sử dụng lao động cũng phải thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan và quy chế của công ty. Quý 4 hằng năm, Viettel phải đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch lao động làm cơ sở xây dựng kế hoạch lao động cho năm sau.

Trong trường hợp tuyển dụng vượt quá kế hoạch, dẫn đến người lao động không có việc làm, phải thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì các đơn vị này phải giải quyết đầy đủ chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật có liên quan.

Việc phân phố tiền lương tại tập đoàn và các đơn vị thành viên được thực hiện theo nguyên tắc: trích lập quỹ tiền lương dự phòng cho năm sau không vượt quá 17% quỹ tiền lương thực hiện của công ty; xây dựng quy chế trả lương theo vị trí, chức danh công việc, gắn với năng suất lao động, hiệu quả doanh nghiệp, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người quản lý doanh nghiệp và người lao động./.

Hà Giang (T/h)

 

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại

Đường dây nóng: 043 9742817