• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lai Châu: Nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Văn hoá 23/05/2020 09:24

(Tổ Quốc) - Chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" không ngừng được nâng lên; Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh; Tổ chức công chiếu bộ phim "Thầu Chín ở Xiêm" là những thông tin văn hóa tiêu biểu tại các tỉnh: Lai Châu và Cao Bằng.

Lai Châu: Chất lượng của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" không ngừng được nâng lên

Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Lai Châu đã có Báo cáo Kết quả thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) giai đoạn 2010-2020.

Theo đó, trong những năm qua, phong trào "TDĐKXDĐSVH" đã tạo được sự quan tâm, vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; thu hút sự tham gia tích cực của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến chính sách, pháp luật về phong trào được đẩy mạnh triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của nhân dân.

Chất lượng của phong trào không ngừng được nâng lên đặc biệt là phong trào xây dựng gia đình văn hóa; xây dựng bản, khu phố văn hóa và phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong từng hộ gia đình, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị. Nhiều gương điển hình tiên tiến trong triển khai thực hiện phong trào được phát hiện và nhân rộng. Các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn; góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Lai Châu: Chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" không ngừng được nâng lên - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: TTXVN

Tính đến hết năm 2010 toàn tỉnh chỉ có 51.718 hộ gia đình được công nhận danh hiệu văn hóa đạt 67,9%, đến hết năm 2019 có 78.822 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt 82,5% tổng số hộ gia đình trên toàn tỉnh, tăng 14,6% so với năm 2010.

Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao được tỉnh quan tâm, đầu tư xây dựng. Nhiều hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức thường xuyên tại cơ sở tạo sân chơi bổ ích, rèn luyện sức khỏe, đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn nghệ của quần chúng nhân dân.

Qua việc triển khai thực hiện tốt các nội dung của phong trào, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, an ninh trật tự được đảm bảo, các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy, môi trường văn hóa xã hội ở cộng đồng dân cư ngày càng tiến bộ, văn minh. Tỷ lệ gia đình có người phạm tội, tỷ lệ hộ đói, nghèo giảm hẳn, số hộ khá giả, hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa không ngừng tăng lên, các hủ tục lạc hậu từng bước được đẩy lùi; Tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết cộng đồng được phát huy; mức hưởng thụ văn hóa, văn nghệ, thể thao của nhân dân được nâng lên; diện mạo của các khu dân cư ngày càng được đổi mới, đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa, vệ sinh môi trường có nhiều tiến bộ rõ rệt.

Cao Bằng: Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Cao Bằng đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 4/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm triển khai, thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Chỉ thị số 08/CT-TTg; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị và nhân dân trong việc thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình trong thời gian tới.

Cụ thể, tỉnh sẽ triển khai các nội dung: tổ chức tuyên truyền chính sách pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình; phê phán, lên án các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình, nhất là ở cấp cơ sở.

Xây dựng, nhân rộng, duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình như: mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; mô hình đội phản ứng nhanh và các mô hình khác về phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng các địa chỉ tin cậy ở cơ sở nhằm kịp thời phát hiện các vụ bạo lực gia đình và hỗ trợ hiệu quả nạn nhân bạo lực gia đình. Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác thực thi pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm khắc các vụ việc bạo lực gia đình xảy ra; theo dõi, đánh giá kết quả công tác phòng chống bạo lực gia đình, có các biện pháp nhắc nhở, phê bình những địa phương, đơn vị chưa làm tốt công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Cũng tại Cao Bằng: Theo thông tin được đăng tải trên Báo Cao Bằng, thiết thực kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), vừa qua, Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch tỉnh đã tổ chức công chiếu bộ phim "Thầu Chín ở Xiêm" tại Nhà Văn hóa Trung tâm.

Bộ phim "Thầu Chín ở Xiêm" của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng kể về thời gian hoạt động cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (có biệt danh Thầu Chín) năm 1928 - 1929 ở Thái Lan.

Thông qua bộ phim, khán giả sẽ được hiểu thêm về cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời góp phần động viên các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ