• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lạng Sơn: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân khi tham gia các hoạt động lễ hội

Văn hoá 29/05/2020 10:23

(Tổ Quốc) - Lạng Sơn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân khi tham gia các hoạt động lễ hội; Bắc Giang tổ chức các hoạt động Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2020; Bắc Kạn đồng ý chủ trương cho lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể là những thông tin văn hóa đáng chú ý.

Lạng Sơn: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân khi tham gia các hoạt động lễ hội

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Theo đó, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, ngành VHTTDL đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung của Chỉ thị số 41-CT/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong ngành và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức khác nhau như: Tuyên truyền tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến lồng ghép trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; tuyên truyền thông qua các buổi họp cơ quan, đơn vị và các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, họp thôn, khối phố tại các thiết chế văn hóa cơ sở; Tuyên tuyền thông qua hình thức treo pa nô, băng rôn, khẩu hiệu cổ động; hướng dẫn đưa việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội vào hương ước, quy ước của khu dân cư...

Đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội, nhìn chung, Ban tổ chức các lễ hội đã thực hiện đúng các quy định pháp luật liên quan. Các lễ hội không có hiện tượng tùy tiện nâng cấp, tăng tần suất, mở rộng quy mô tổ chức; các lễ hội truyền thống được phục dựng, tổ chức theo đúng các nghi thức.

Lạng Sơn: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân khi tham gia các hoạt động lễ hội - Ảnh 1.

Lễ hội hoa đào Xứ Lạng năm 2020/Nguồn: Báo Lạng Sơn.

Hoạt động khai thác, phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh ngày càng được quan tâm, chú trọng và có những chuyển biến tích cực, thông qua nhiều hoạt động như: đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích; xây dựng các tuyến du lịch gắn liền với các di tích trọng điểm trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các loại hình du lịch tâm linh, du lịch văn hóa gắn với du lịch mua sắm, hoạt động lễ hội; tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học của di tích trên các phương tiện thông tin đại chúng trung ương và địa phương; tăng cường đẩy mạnh việc tổ chức các lễ hội, chương trình sự kiện văn hóa, du lịch nhân dịp các ngày lễ lớn của tỉnh, đất nước...

Các hoạt động trên bước đầu đã đáp ứng được nhu cầu tham quan, hưởng thụ văn hoá, tinh thần của nhân dân, thu hút hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài tỉnh, đem lại nguồn thu ngân sách đáng kể và giải quyết việc làm, dịch vụ cho nhân dân địa phương.

Bắc Giang: Tổ chức các hoạt động Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2020

Sở VHTTDL đã xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2020.

Các hoạt động nhằm tạo hiệu ứng tích cực nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội, các gia đình và cộng đồng trong phòng, chống bạo lực gia đình; ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi bạo lực gia đình, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người trong xã hội.

Đây cũng là dịp để tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội.

Cụ thể, Sở VHTTDL sẽ tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; ý nghĩa ngày Gia đình Việt Nam; các tiêu chí ứng xử trong gia đình; ý nghĩa của văn hóa ứng xử trong gia đình; giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình để xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, bền vững. Tuyên truyền về hậu quả của bạo lực gia đình, các địa chỉ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; các gương điển hình tiêu biểu, mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng đạt hiệu quả cao…

Các hoạt động tuyên truyền được triển khai từ ngày 1/6-30/6/2020.

Bắc Kạn: Đồng ý chủ trương cho lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể

Theo thông tin được đăng tải trên Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn, mới đây, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 2848/UBND-GTCNXD đồng ý chủ trương cho lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể.

Để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, nhu cầu thực tế tại địa phương cũng như phát triển du lịch, ổn định dân cư, UBND tỉnh giao UBND huyện Ba Bể chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Ba Bể chủ động bố trí kinh phí lập nhiệm vụ quy hoạch, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. UBND tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ kinh phí lập quy hoạch và các chi phí liên quan theo quy định.

Văn bản cũng nêu rõ, quá trình lập nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch di tích cần xem xét lồng ghép quy hoạch chi tiết xây dựng 04 thôn (Bó Lù, Pác Ngòi, Cốc Tộc, Bản Cám) cho phù hợp; đồng thời, xem xét nhu cầu diện tích đất, mặt hồ cần sử dụng cho mục tiêu phát triển du lịch.

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ